Denemeler

HUBBUN NEBİ. RASULULLAH AŞKI
Okunma: 139
MUSTAFA ESER - Mesaj Gönder


HUBBÜ'N-NEBİ
   Peygamber sevgisi demektir.
   Allah'ın müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiği Peygamberleri özellikle bütün insanlığın Peygamberi Hz. Muhammed (a.s.)'i sevmek, mü'minlerin Peygamberlere karşı görevlerinden biridir. Peygamberi sevmek, Allah'ı sevmenin sonucudur. Çünkü Allah, bizi sevmesini, bizim Peygambere uymamıza bağlamıştır (Âl-i İmrân, 3/31). Peygambere uyabilmek için, onu tanımak, onun peygamberliğini tasdîk etmek ve onu sevmek gerekir. Tevbe suresinin 24. ayetinde eş,çocuk, baba-oğul, mal-mülk gibi hiçbir şeyin Allah ve Peygamberinden daha sevimli olmaması gerektiği bildirilmiştir.
   Peygamber sevgisi, imanın gereğidir (Ahmed, IV, 11). Buhârî,el-Câmi'u's-Sahîh adlı hadis kitabında Îmân bölümünün 8.bahsinin başlığını "Peygamberi Sevmek İmandandır"şeklinde koymuş ve şu hadisleri kitabına almıştır: "Biriniz ben kendisine (ana-)babası, çocukları ve bütün insanlardan daha sevimli oluncaya kadar îmân etmiş olamaz." (Buhârî, Îman,8), "Kimde şu üç şey bulunursa (o kimse) îmânın tadını bulmuştur. (Bu üç şey); Allah ve Peygamberinin kendisine bu ikisinin dışında her şeyden daha sevimli olması, kişinin
sevdiğini Allah için sevmesi ve ateşe düşmekten hoşlanmadığı gibi küfre dönmekten hoşlanmamasıdır." (Buharî, Îmân, 9).
   Kur'ân'da,"Peygamber, mü'minlere canlarından daha ileridir (evla),peygamberin eşleri de onların anneleridir" buyurulmuştur (Ahzâb, 33/6).
   Peygamberi sevmek, Kur'ân ve Sünnette yer alan hükümleri uygulamak, Hz.Muhammed (a.s.)'i kendine örnek ve önder, Kur'ân'ı da rehber edinmekle mümkün olur. Peygamberi seven âhirette onunla beraber olur. Birisi Peygamberimiz (a.s.)'e,
-Kıyamet ne zaman kopacak diye sormuş, Peygamberimiz (a.s.) de ona,
-Kıyamet için ne hazırlığın var? diye karşılık vermiştir.
   Adam,
-Allah ve Peygamberinin sevgisini demiş, bunun üzerine Rasûlüllah (a.s.),
-Öyle ise, sen sevdiğin ile berabersin buyurmuştur (Müslim, Birr, 161).
   Mü'min,Peygamberini Allah için sevmelidir. Çünkü Peygamberimiz (a.s.);"Beni Allah sevgisinden ötürü seviniz." buyurmuştur (Tirmizî, Menâkıb, 33. V, 664).
   Mü'min,kendisi Peygamberi sevdiği gibi çocuklarını da bu sevgi ile yetiştirmelidir. Şu hadis bunun delilidir: "Çocuklarınızı üç özelliğe sahip olarak yetiştirin: Peygamber sevgisi, Ehli beyt sevgisi ve Kur'ân okumak." (Deylemî, bk. Hâşimî, No:48).
   Peygamberimiz (a.s.), bu sevgiye layıktır. Çünkü O, Allah'ın sevgilisi ve Allah'ın nurudur (Mâide 5/15). Peygamberimiz (a.s.), "Biliniz ki ben Allah'ın sevgili kuluyum, dostuyum, (Ancak) övünme yoktur (övünmüyorum)" demiştir (Tirmizî, Menakıb, 1).
   Peygamberi seven Allah'ı sevmiş, ona uyan Allah'a uymuş olur. O şefkatli ve merhametlidir (Tevbe, 9/128). Peygamberi (a.s.) çok seven kıyamet gününde ona yakın olacaktır (Tirmizî, Birr, 71. IV, 370).
   Bir insanın Peygamberi seviyor olabilmesi için; onun hak peygamber ve tebliğ ettiği İslâm'ın hak din olduğunu kabul etmesi, gücü nispetinde Kur'ân ve Sünnete uyması, isyân etmemesi, onu kendine örnek ve rehber edinmesi, ona salât ü selam getirmesi gerekir
(Âl-i İmrân, 3/132; Ahzâb, 33/21, 36-37, 56).
   Allah'ı Peygamberini ve hak dini inkâr eden Allah'a ve Peygambere eziyet etmiş; îmân edip İslâm'ın emir ve yasaklarına uyan kimse de Allah'ı ve Peygamberi sevmiş olur.Kadın  ve erkeği ile sahabe, Peygamber (a.s.)'i çocuklarından,yakınlarından ve mallarından çok seviyorlardı. Müşrikler tarafından esir alınan Hubeyb ve Zeyd'e; "eğer yerinize Muhammed'in öldürülmesini isterseniz ölümden kurtulacaksınız" denilmişti. İki sahâbî, ölümü tercih etmişler ve "değil onun öldürülmesine, ayağına Medine sokaklarında bir dikenin batmasına bile râzı olmayız, müslüman olarak ölmek dinimizi terk etmekten daha hayırlıdır" demişlerdir. (İ.K.) Diyanet Web sayfası –İslami kavramlar.
 
Aşk kelimesinin manası şu şekilde açıklanmaktadır: Sözlükte "aşırı sevgi, bir insanı belli bir varlığa, bir nesneye ya da evrensel bir değere doğru sürükleyip götüren gönül bağı" anlamına gelen aşk, tasavvufî bir terim olarak, sevginin insanı bütünüyle hükmü altına alması,
sevginin son mertebesi, varlığın yaratılış sebebi, varlığın aslı anlamında kullanılmaktadır. Kuran’da ve sahih hadislerde aşk kelimesi yerine, sevgi kelimesinin karşılığı olarak
çoğunlukla hubb ve mehabbet, bazen de vüdd ve meveddet kelimeleri ile bunların türevleri kullanılmıştır. İslâmî literatürde aşk ilâhî ve beşerî olmak üzere başlıca iki anlamda
kullanılmıştır. İlâhi aşka genellikle hakiki aşk, beşeri aşka da mecazi aşk adı verilmiştir. Sözlükte "sevmek, beğenmek, rağbet etmek, istemek, meyletmek, hoşlanmak ve tercih
etmek" anlamlarına gelir. Sevgi iradeden daha geneldir. Her sevgi iradedir, ancak her irade sevgi değildir. Canlı, anlayışlı ve bilgili varlıkların bir özelliği olan sevgi, kalp ve duyu
organlarının zevk aldığı ve hoşlandığı şeylere meyletmesidir. Sevgi, bilgiye ve tanımaya bağlıdır. İnsan bilmediği, tanımadığı, görmediği, anlamadığı ve duymadığı
şeyleri sevemez. Diyanet Web sayfası –İslami kavramlar.
   Biz O(sav) nu çok sevdik. O Allahın Resulü, Hz. Muhammed Mustafa (sav)Efendimiz.
   İki cihanı güneşi. Efendimiz yaratılış sebebimiz. Yüce Rabbimiz(cc) in Rahmetenlil Âlemin olarak yarattığı yüce insan. Son Peygamber. Son Resul. Hateminnebiyyin. İki
kurbanlığın oğlu. Hz. İbrahim (as) ve Hz. İsa (as)ın duası.Gözyaşı peygamberi.
   Biz O’nu (sav) görmeden sevdik. Biz ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz İki cihanın güneşi Hz. Peygamberimiz Efendimizi o kadar çok sevdik ki hayatımız onunla geçti. Onunla ağladık. Onunla güldük.Sohbetlerimizi o’nun(sav) ismiyle şereflendirdik. O’nun yaşadığı
beldelere demiryolu döşenirken “edebe” aykırı olur diye çekiçlerin altına keçe döşedik. O’nu(sav) ziyarete giderken ayağımızı makamına doğru uzatıp yatmayı edepsizlik addettik
ve
“Sakın terki edepten ki makamı mahmudu hüdadır dedik.
   O’nun âşıkları vardı. Bilal’ı Habeşi gibi. Vefatından sonra ezan okuyamayan. “Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah” derken bayıldığı için hiçbir ezanı tamamlayamayan.
   O’nun âşıkları vardı. Süleyman Çelebi gibi. Büyüklüğünü anlatmak için Mevlidi şerifi yazan.
   Yaman Dede gibi âşıkları vardı O’nun(sav) ismi anılınca heyecanlanıp ağlayan.
   Üveys gibi âşıkları vardı Efendimizin görmeden âşık olan ve yanan.Hz. Ömer (ra) Hz.Ali(ra) efendilerimizi Yemene getirten ve dua isteten.
 
 
 MUSTAFA ESERYorumlar (0)

İçeriği Paylaş

Arkadaşını davet et
Adınız Soyadınız:
Arkadaşınızın e-mail adresi:

Popüler Yazarlar
   YazarPuan
1 .. .. 6279
2 Firari Fırtına 4343
3 Mustafa Ermişcan 3705
4 Hasan Tabak 3428
5 Nermin Gömleksizoğlu 3104
6 Uğur Kesim 2982
7 Sibel Kaya 2824
8 Ömer Faruk Hüsmüllü 2795
9 Enes Evci 2531
10 E.J.D.E.R *tY 2244

Bu Nedir? - En Popüler 100 Yazar
Özgür Roman

Romanlar- Hikayeler - Denemeler - Senaryolar - Çocuk Kitapları - Şiirler - Günlükler - Yazarken - Röportajlar - Forum - Biz Kimiz? - RSS

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı:129 
 Özgür Roman üyelik sözleşmesi için tıklayınız 

© Özgürroman 2008 - 2011 - info@ozgurroman.com