Denemeler

Afet Risk Yönetimi
Okunma: 117
Hep de Böy - Mesaj Gönder


Yeniden yönetim yaklaşımı ve yerel yönetimlerin artan rolü ile kalkınma planı önemli bir yer tutmaktadır. Afet riskinin azaltılması anlamında bireylerin ve toplumların gündelik risklere karşı aldıkları tavırla başlıyor. Devletin temel niteliklerine göre laik, sosyal bir hukuk devleti. Afete yönelik sorumluluklar, riski tespit edip kamuoyunu aydınlatmak, zararın en aza indirilmesi ve araştırma alanlarının belirlenmesi, yetkililere danışmanlık yapmak ve etik deprem riski tahmini başvurularını değerlendirmek... karar verme meşru yetkilerinin nerede olduğu ve kimde bulunduğuna bağlı olarak afet yönetiminin niteliği ortaya çıkıyor. Kentsel doku analizleri, kentsel kullanımların incelenmesi, alanların rasyonel kullanılması -acil durum koşullarında pasif engel oluşturan kullanımlardan sakınmak gerekir, çevrelerine tehdit oluşturan yapıların nitelikleri, ayrıcalıklı sismik tehlike, altyapı sistemlerinde riskler, yapı stoku riskleri sakınım planı çerçevesinde ele alınır. Açık alan yetersizlik riskleri düşünülmelidir, acil durum görevlisi alanlar, çok amaçlı alanlar gibi acil durum tahsisine ilişkin standartların belirlenmesi ve genel planın hazırlanması gerekir. Kentsel ortam en çapraşık sorunları da barındırmaktadır. Bilgi sistemlerinin tasarımı ve standartların geliştirilmesi çok önemlidir. Bu bir çok kurumun bilgi alışverişini sağlar. Deprem öncesi planlar ne kadar sağlam olursa kayıp o kadar az olacaktır. Afet yönetiminin kurumsallaşmasında sivil toplum örgütünün rolü büyüktür. Afet yönetimi yerel yönetimlerin en önemli sorumluluk alanlarıdır. Makroekonomik etki yerine bölgesel ekonomi, olay sonrası gelirde düşüş yaşanması, artan harcama gereksinimleri, daha az ihracat yapılması, ekonomik, toplumsal ve siyasi koşullara bağlı beklenen uzun vadeli etkiler, yabancı sermayenin ülke içinde akışı ile doğal afetler makro ekonomiye etkide bulunur. İnsanların çektikleri acılara ve anında ortaya çıkan yıkıma ek olarak doğal afetler sonrasında yoksullara ve ihtiyaç içinde olanlara iyileştirme yardımı sağlamak, altyapıyı yeniden inşa etmek, ekonomiyi yeniden işlerliğe kavuşturmak için finansman bulabilmeleri için, dış sermayeye ulaşmak zorunlu hale gelir. Afet yönetim sisteminin güçlü tarafları devlet yardımı, kurumlara harcama yetkisi verilmesi, dayanıklı yapı yönetmeliğinin kapsamlı hale getirilmesi, politik istikrar, kamu görevlilerinin konuyla ilgili eğitimi. Halk katılımı yoluyla kırılganlığın azaltılması, afete karşı dirençli toplumlar oluşturuyor. Halk pasif kalmamalı. Tüm çabalara halk da dahil edilmelidir. Halk katılımı saydamlığı sağlar. Gereken fedakarlıklar da belirlenmiş olmalıdır. Risk yönetimi konuları ve kalkınma konuları birleştiğinde ilerleme kaydedilir, sorumlu insan odaklı politikalar geliştirilir, kalıcı çalışmalar esas teşkil eder, nihai kararı halkın çıkarlarının belirlediği konusunda dürüst taahhütler içerir, ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınma iç içe geçer. Kamu politikası faaliyetleri yoluyla da kırılganlık azaltılabilir. Toplumu tehlikelerden koruyan yasalar ve idari düzeltmeleri yürürlüğe koyabilme yetkileri ve afet kayıplarından kaçınmayı hedefleyen gündemle birlikte çalışma yeteneği işbirliğini sağlar. kent planlaması ve güvenli yapılaşma yoluyla da kırılganlık azaltılabilir. Planlı kentsel gelişim! Önlem kültürü oluşturmak!   Hep de BöyYorumlar (0)

İçeriği Paylaş

Arkadaşını davet et
Adınız Soyadınız:
Arkadaşınızın e-mail adresi:

Popüler Yazarlar
   YazarPuan
1 .. .. 6944
2 Eyyup AKMETİN 4889
3 Firari Fırtına 4883
4 Mustafa Ermişcan 4373
5 Hasan Tabak 4048
6 Nermin Gömleksizoğlu 3648
7 Ömer Faruk Hüsmüllü 3591
8 Uğur Kesim 3409
9 Sibel Kaya 3349
10 Enes Evci 3025

Bu Nedir? - En Popüler 100 Yazar
Özgür Roman

Romanlar- Hikayeler - Denemeler - Senaryolar - Çocuk Kitapları - Şiirler - Günlükler - Yazarken - Röportajlar - Forum - Biz Kimiz? - RSS

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı:673 
 Özgür Roman üyelik sözleşmesi için tıklayınız 

© Özgürroman 2008 - 2011 - info@ozgurroman.com