Hep de Böy  Mesaj Gönder

Popülerlik
Özgür Roman Sıralaması: 20 Puanı: 2058

12 Kasım 2023 Pazar 
SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİYLE -zikir
Okunma: 538

Zikir Ve Yaşam İçinde Yaşamı Bulmak

· Ya Allah -İbadet etmek için

· Sadece ruh eşine görünmek için Müminleri bir kitaptan tanımak için Karşına kafir çıkmasın diye Sorunlu insanlara sevgili dememek için Sadece sorduğun sorulara yanıt almak için Tanımadığın insanlar rüyana bile girmesin diye Falında cennet olarak tanıtılan eşinle tanış diye Kaderini güzel yaşamak için Evladının geleceğinden emin olmak için Hiçkimse senin falına maydonoz olmasın diye Emin olmadığın kişilere merhaba bile dememek için Peygambere sormadan tek bir adım atma diye Ya Allah Ya Bismillah· Görsel hafızanda ailenin olması için.

· Durum: Kaderini Allah"ın rızasıyla yaşamak. Çizgini korumak.
 
Sonuç: İdeallerini tespit etmek ve korumak.
Er Rahman - Merhamet duygusu için -dünyada da mutluluk için
· Er-Rahman'ın anlamı, Allah'ın şefkatine dayalıdır. Er-Rahman, "merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak" anlamlarına gelen rahmet kökünden türemiş bir kelime olup "şefkat ve merhamet eden" anlamlarına gelmektedir. Kelime Allah'a(c.c.) nispet edildiğinde "sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan" anlamı içermektedir. Er-Rahman ismi Kur'an-ı Kerim'de 57 yerde geçmektedir.

· Düğünden önce - Spor faaliyetlerinde başarı için

· Düğünden sonra – Sanata dair nedenler için

· İletişim: Duygusal yoğunlukta doğru yolda kalmak ve kafa karışıklığı yaşamamak için

· Durum: Kusurlu sıfatlara maruz kalmamak

Sonuç: Gelecekten asılsız haberler almamak için
 
· Er Rahim - Doğru yolda kalmak için - dünyada da mutluluk için

· Kök anlamı acımak, merhamet etmek ve bağışlamak olan rahim kelimesi çok merhametli, merhamet olunan anlamına gelmektedir. Allah'ın esmalarından biri olan er-rahim, kuranda 115 yerde bağışlanma anlamına gelen gafur sıfatı ile birlikte kullanılmıştır. Bu da Allah'ın bağışlayıcılığının ne kadar yüce olduğunun vurgulanması anlamında oldukça dikkat çekicidir. Ahirette yalnızca dostlarına,iman ehline,rahmet ve merhamet eden demektir.

· Düğünden evvel - Hayatı doğru planlamak için

· Düğünden sonra - Hayırlı evlat için

· İletişim: Sevgiyi tattığını düşünürken hislerinde yanılmamak için ve espri anlayışını korumak için

· Durum: Sabahları dinç uyanmak

Sonuç: Arkadaşlarını iyi seçmek ve yanılmamak için
El Melik - Cenneti amaç edinmek için - dünyada da mutluluk için

· Sözlükte “mâlik ve sahip olmak, elinin altında bulundurup tek başına tasarruf etmek” mânasındaki mülk (melk, milk) kökünden türemiş bir sıfat olan melik “görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi” demektir. Melik iki âyette "hak" (Tâhâ 20/114; el-Mü'minûn 23/116), iki âyette "kuddûs" (el-Haşr 59/23; el-Cum'a 62/1) ismiyle birlikte zikredilmiş, Nâs sûresinde de "rab" ve "ilâh" isimleri arasında yer almıştır (114/1-3).

· Düğünden evvel – Korkusuzca yaşamak için

· Düğünden sonra – Aile planlaması için

· İletişim: Umutlarını canlı tutmak adına hislerine güvenmek için ve gülerken ağlamamak için

· Durum: Zamanın kıymetini edinmek

Sonuç: Haklının yanında olup doğruyu savunmak için
· El Kuddüs - Sağlık güzellik ve bakımlılık için - dünyada da mutluluk için

· El-Kuddus, bütün övgüler üzerine olan, her türlü eksiklikten uzak ve kemal sıfatlarının hepsi üzerine toplanmış anlamına gelmektedir. Her türlü kusurdan müberra olmak, çok temiz ve pak olan, noksanlıktan uzak olan anlamları da taşımaktadır. Hatalardan, acizlikten ve gafletten uzak anlamları da vardır. Kur'an-ı Kerim' de Haşr Suresi ve Bakara Suresi'nin bazı ayetlerinde El-Kuddus esması yer almaktadır.

· Düğünden evvel - Toplantılar iyi geçsin diye

· Düğünden sonra – Cool (olgun) tavırlı kişiler için hayatı doğru yaşama amacı

· İletişim: Üzgün olduğunda yüzüne yansıtmamak için

· Durum: Yaşamı hoş bir sohbetle karşılamak

Sonuç: Öğrenme seviyeni arttırmak için
· Es Selam -Kaza bela başına gelmesin diye - dünyada da mutluluk için

· Es-Selam esenlik, ferahlık veren, her türlü kötü durumdan selamete erdiren ve gözetip koruyan anlamlarını taşımaktadır. Allah'ın kullarını selamete kavuşturduğu, cennete giren tüm kullarına da selam veren anlamı da vardır. Bu isim aynı zamanda selam sahibi anlamındadır. Es-Selam esenlik, ferahlık veren, her türlü kötü durumdan selamete erdiren ve gözetip koruyan anlamlarını taşımaktadır. Allah’ın kullarını selamete kavuşturduğu, cennete giren tüm kullarına da selam veren anlamı da vardır. Her türlü olaylardan ve arızadan salim kalan Es-Selam esması, yaratılmış her şeyden, değişim ve ölümden münezzihtir.

· Düğünden evvel – Kaza ve bela korkusuna yenilmemek için

· Düğünden sonra – Ahiret korkusu için

· İletişim: Öfkene yenilmemek ve kontrol etmek için

· Durum: Yalnızlığında keyifli bir umut hissetmek

Sonuç: Dini saygı çerçevesinde yaşamak için

El Mümin - İlim anlayışını hayatında yaşaman için - dünyada da mutluluk için

· El-Mü’min mahlukatları korkulardan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan, Kullarına verdiği vaat ve sözlerde sadık olan, İnsanların kalplerine iman nurunu vererek onları mümin yapan, tüm korkulardan kurtararak güvenliğe kavuşturan güvenlik ve emniyet sahibi anlamını taşımaktadır. Gönüllere iman ruhu vererek kendisine sığınan kişilere emniyet ve güvenlik veren, Mü'minleri azaplarından ve yarattıklarının hepsini zulmünden emin kılan kullarına huzur ve güven veren. Emniyet sahibi ve sadık sözünden vaadinden dönmeyen. "mü'min" 59. Haşr Suresi 23. Ayette geçmektedir. "mü'min" kelimesi sadece 14 yerde geçmektedir.· Düğünden önce - İlmini arttırmak için

· Düğünden sonra - Lüzumsuz alışkanlıklardan kurtulmak için

· İletişim: Her zaman doğru kişiye güzel hisler beslemek için

· Durum: Manevi değerleri yükseltmek

Sonuç: Kavga ve tartışmaya girmemek için

· El Müheymin - İş hayatında başarı için - dünyada da mutluluk için

· El-Müheymin, Her şeyi gören ve gözeten, her varlığın yaptıklarından ve durumlarından haberdar olan demektir. Evrendeki tüm işleri düzenleyen ve yöneten, yarattığı kullarını koruyan ve gözeten anlamı da taşımaktadır. Muhafaza eden ve her şeye şahitlik yapan demektir. Kainattaki bütün işleri gözeten ve korkulardan emin kılan demektir. Allah'ın 99 isminden biri olan el-Müheymin ismi "kâinatın bütün işlerini idare eden" demektir. 'Heymene' kökünden gelen müheymin kelimesi sözlükte "bir şeyi gözetimi altına alıp korumak ve onu yönetmek" anlamına gelmektedir. El-Müheymin, Kuran' da birçok yerde geçmektedir. El-Müheymin isminin geçtiği sureye bir örnek Buruc Suresinin 9. ayetidir. Şöyle buyurur Yüce Yaradan:" O ( Allah ) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O' nundur. Ve Allah her şeye şahittir." Müheymin, Haşr sûresinin onaltı kadar ilâhî ismi içeren son âyetleri içinde yer almaktadır (59/23). Bir âyette de Kur'an'ın kendisinden önceki kitabı onaylayıcı ve muhafaza edici olduğu beyan edilirken Kur'an'ı nitelemektedir (el-Mâide 5/48).

· Düğünden önce - Kendinle barışık yaşaman için

· Düğünden sonra - Saygıda kusur etmemek için

· İletişim: Konsantrasyonunu gurur ve neşeyle beslemek için

· Durum: Geçmişin tanımını yeniden yapılandırmak

·Sonuç: Her duyduğuna inanmamak için
· El Aziz - Doğru kararlar almak için - dünyada da mutluluk için

· El-Aziz anlamı şeref ve onur sahibi, mağlup edilmeyen ve mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen sonsuz izzet sahibi demektir. El-Aziz Esmasının anlamı ise hakiki ve mutlak suret ile üstünlük sahibi, mağlup edilme olasılığı kesinlikle mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi. “Güçlü, değerli ve şerefli” anlamındaki izz veya izzet kökünden sıfat olan azîz, Türkçe'de Batı dillerindeki saint kelimesinin karşılığı olarak “Allah nezdinde değerli, Allah dostu” mânasında kullanılmıştır. Yüce Allah'ın isimlerinden olan "el-Aziz" ismi, Kur'an-ı Kerîm'de doksanbir yerde geçmektedir. Fakat hiç bir yerde tek başına zikredilmemiş; daima Esmâ-ı Hüsnâ'dan diğer bir isimle beraber vârid olmuştur. Bunların başında el-Hakîm gelmektedir ki, toplam kırk yedi yerde beraber geçmektedir.

· Düğünden önce - Mütevazi olmak için

· Düğünden sonra – Sadece Allah’tan korkmak için

· İletişim: Kendine olan güvenini taze tutmak için

· Durum: Sakındığın şeyler hakkında kararlı olmak

Sonuç: Yakın çevrenle iyi geçinmek için
· El Cebbar - Uyumlu ve kendi karakterine uygun yaşamak için - dünyada da mutluluk için

· El-Cebbar Esmasının Anlamı Nedir? Azamet ve kudret sahibi anlamına gelen El-Cebbar, dileğini yapan ve yaptıran demektir. Kırılanları onaran, noksanlıkları tamamlayan, dilediklerini yaptırmak için muktedir olan Allah'tır anlamını taşır. El-Cebbar ismi Allah'ın sonsuz kudretinin ortaya konduğu isimlerden biridir. Bu yönüyle aciz olan insanın sığınması gereken tek yaratıcısı Allah'tır. Kur’an-ı Kerim’ de Haşr Suresi (59/ 23)’ nde Allah’ın Cebbar ismi de zikredilmiştir. Hadisi şeriflerde geçen El-Cebbar esmasının değeri öğrenerek anlaşılmaktadır.

· Düğünden önce - İnsanlara hayır veya evet diyebilmek için

· Düğünden sonra – İyi bir iş kurmak için

· İletişim: Renkli rüya alemini kendine tanıtmak için

· Durum: Sebepsiz yere umuda kapılmamak

·Sonuç: Akrabalarınla olan ilişkilerinde mutluluğu saygıda bulmak için
· El Mütekebbir - Kendin için özel ve önemli olan şeyleri keşfetmek için - dünyada da mutluluk için

· El-Mütekebbir isminin kelime anlamı, büyüklük ve yücelik manasına gelmektedir. Bu bağlamda, Allah her vakitte ve her koşulda büyüklüğünü göstermektedir. O’nun sıfatlarının önemi bilinemeyecek ve öğrenilemeyecek kadar yücedir. Allah, yaratılan bütün varlıklardan daha farklı ve ulu sıfatların sahibidir. O, azgın ve zalim olan herkesi cezalandıran ve mutlak gücünü kabul etmeye mecbur bırakandır. Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “büyük ve cüsseli, ulu ve yüce olmak” mânasındaki kiber kökünün “tefe''ul” kalıbından türeyen mütekebbir “büyük, ulu” anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de el- Mütekebbir bir ayette Allah'ın zatına ait bir isim olarak gelmiş, diğer yaklaşık on sekiz ayette Kebir (büyük, yüce) olarak geçmektedir. El-Mütekebbir olarak geçen ayeti Haşr suresi 23. ayettir. Rabbimizin bu esması Peygamberimizin (s.a.v.) dualarında ve Esma'ül-Hüsna hadislerinde geçmektedir.

· Düğünden önce - Açlık hissiyle baş etmek için

· Düğünden sonra – Zor şartlar karşısında yılgınlığa düşmemek için

· İletişim: Kolay elde edilen hislerini teselli etmek adına zayıf düşmemek için

· Durum: Kendini layık gördüğün güzellikle buluşmak

Sonuç: Hiçbir konuda baskı altında kalmamak için
· El Halık - Yaratılışına saygılı olmak için -dünyada da mutluluk için

· Her şeyin yaratıcısı, hikmeti gereği her şeyi ölçülü yaratan. Bu esma, Allah'u Teala'nın sonsuz yaratma gücünü anlatan bir sıfattır. Allah' ın yaratma gücü, insanoğlunun anlayamayacağı kadar geniş ve derindir. Yani " yaratmak" sadece ve sadece Allah' a mahsustur. Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Halık, köken olarak halk kelimesinden türemiştir, anlamı ise yoktan var etme ve sıfırdan inşa etme demektir. El-Halık ismi şerifi yüce Allah'ın sonsuz yaratma gücünü ve hiçbir eşi benzeri olmayan bir şeyi sadece Allah'ın yaratabileceğini simgeler. Zira yokluk karanlıklarından varlık alemine çıkan her mahlukta 'halık' ismi tecelli eder. EN'AM SURESİ 102. AYET: "İşte Rabbiniz Allah bu! O'ndan başka ilâh yoktur; O, her şeyin yaratanıdır.

· Düğünden önce - Tutarlı bir insan olmak için

· Düğünden sonra – Sevmek için

· İletişim: Sevgiyi iç dünyandan dış dünyaya aktarırken kendinle çelişmemek için

· Durum: Allah'a duyduğun umudu yaşamak

Sonuç: Tesadüflere yenilmemek için
· El Bari -Sanat ve yaratıcılık gerektiren konularda başarı için - dünyada da mutluluk için

· Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Bari, emsali ve maddesi olmadan yaratan ve yarattığı evreninin bütün parçalarını düzen ve ahenk içinde var eden anlamına gelir. El-Bari ismi şerifi, Allah'ın sonsuz yaratma gücünü aynı zamanda yarattığı her şeyi uyum içinde ve kusursuz yaratmasını simgeleyen bir isimdir. Yoktan yaratan, maddesi ve örneği olmadan îcat eden. El-Bari esması Kuran' da birçok yerde geçmektedir. İnfitar Suresi " Ey insan! Seni yaradan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? "( 6-8 ayetler) Bunlardan sadece birsidir.

· Düğünden önce - Sosyalleşmek için

· Düğünden sonra - Dünya standartlarında en iyiler arasında yer almak için

· İletişim: Sempati ile anlaşmanın faydasını görmek ve anlamak için

· Durum: Kısa zamanda toparlanmak

Sonuç: Geleceğin önemli getirilerine hazır bulunmak için
· El Musavvir -Ölçülü olmak için - dünyada da mutluluk için

· El-Musavvir, her şeye şekli veren, ayrı bir şekil vererek tasvir eden ve yarattığı varlıklara suret veren manasındadır. Suret verdiği hiçbir varlık birbirine benzemez. Allah'ın sıfatlarından biri olan Musavvir, her mahlukatı kendi istediği sıfatta yaratmaktadır. Zikir şekli olarak “ El-Musavvir” ya da “ Ya Musavvir” olmalıdır. El-Musavvir Esmasının Anlamı Nedir? El- Musavvir her şeye şekil veren, ayrı bir biçim vererek tasvir eden ve yarattığı varlıklara suret veren anlamındadır. Suret verdiği hiçbir varlık birbirine benzemez. İşte, detaylar. Arapça kökenli olan “musavvir” kelimesi rahim olarak Türkçe' de karşılık bulmuştur. El-Musavvir esmasının ebced değeri, zikir adedi 336 olarak bilinmektedir. El Musavvir, aynı zamanda Allah'ın 99 isminden biridir. Musavvir, biçim veren anlamına gelir. Al-i İmran Suresinin 6. ayetinde de bu isim zikredilir.· Düğünden önce - Doğru hesaplarla yol almak için

· Düğünden sonra - Kendini Allah’a emanet etmek için

· İletişim: Herkesi ilgilendiren konularda seviyeli bir iletişim için

· Durum: Planlarında destek bulmak

Sonuç: Kabiliyetin doğrultusunda önemli işlere imza atmak için

· El Gaffar - Dedikodu, haset, kin, gıybet, fitne, yalan, kötü şaka gibi sorunlara sapmamak için - dünyada da mutluluk için

· Gafûr kelimesi, sözlükte “örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak için bir şeyin üstünü örtmek” mânasındaki gafr (gufrân, mağfiret) kökünden sıfat olup “birinin kusurunu örten, suçunu bağışlayan” anlamına gelir. Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Gaffar esmasının kelime anlamı bağışlayıcı ve mağfiret anlamına gelir. Bu esma Allah'ın af dileyenleri affetmesi, ayıpları gizli tutması ve tövbe edenleri bağışlaması gibi hikmetlerini belirten bir esmadır. El-Gaffar ismi şerifi yüce Allah'ın

bağışlamasının sonsuz, merhametinden sual olunmaz olduğunu belirtir. Allah'ın gafûr (gaffâr) oluşunu ifade eden 229 kelime, Kur'ân-ı Kerîm'in 29. cüzünün sonlarında yer alan Müddessir sûresinin nihayetine kadar (74/56) bazı kesintilerle birlikte ardarda devam eder.

· Düğünden önce - Kolayca affetmek için

· Düğünden sonra – El işi gibi hobilerini iyi bir şekilde geliştirmek için

· İletişim: Yalnızlık hissi ile baş edip kendini hedeflerine yakın bulmak için

· Durum: Hayır işlerinden geri kalmamak

Sonuç: Umutlarınla dünya hayatı arasında kendine ters düşmemek için

· El Kahhar - Spor ve müsabakalarda ve hayat sınavında iyi hissetmek için - dünyada da mutluluk için

· Sözlükte “yenmek, üstün gelmek, zor kullanarak istediğini yapmak” anlamındaki kahr kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olup “yenilmeyen, yegâne kudret ve tasarruf sahibi” demektir. Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Kahhar esmasının kelime anlamı, galip gelen ve her daim mağlup edendir. El-Kahhar ismi şerifi yüce Allah'ın gücünün sonsuzluğunu, O'nun mutlak galip olduğunu ve kudretinin üstüne hiçbir kudret olmadığını belirten bir esmadır. Kur'ân-ı Kerîm'in altı âyetinde kahhâr, iki yerde kāhir ismi Allah'a, bir âyette de kāhir sıfatı insanlara izâfe edilmiştir (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, "ḳhr" md.). Allah'a nisbet edilen kahhâr isimlerinin hepsi vâhid isminden hemen sonra yer almıştır.· Düğünden önce - Karne sevinci için

· Düğünden sonra - Algılarının Allah sevgisine açılması için

· İletişim: Zeki ve güçlü olduğun konularda hayat felsefeni ve dengeni korumak için

· Durum: Nasibini ve günü geleceğe taşıma sevgisini yaşatmak

Sonuç: Toplumdaki yerini doğru seçmek için

· El Vehhab - Elindekinin değerini bilmek için - dünyada da mutluluk için

· Allah' u Teala' nın El-Vehhab isminin anlamı Kuran' da açıklanmıştır. İhsanı bol, çok fazla ihsanı bulunan, karşılıksız hibeler veren anlamlarına gelen El-Vehhab isminin zikrini sürdürmek çok faydalıdır. Kuran' da El-Vehhab esmasının geçtiği birçok ayetler vardır. " Ey Rabbimiz! Bize ihsan buyurduğun hidayetten akabinde kalplerimizi Haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz k; Sen bol ihsan sahibisin" ( 3,8) ayeti bunlardan birisidir.· Düğünden önce - Oyun dünyasını abartmamak için

· Düğünden sonra – Cennetin tüm hayrını dilerken

· İletişim: Boşuna kederlenmekten kaçınmak ve tiksinti duymamak için ve asaleti ruhunda bulmak için

· Durum: Fazla gurura kapılıp dağılmamak

Sonuç: Kaybettiklerinin telafisi için
· Er Rezzak - İyi bir işten bol ve helal kazanmak için - dünyada da mutluluk için

· Er-Rezzak kelime anlamı itibariyle rızka kefil olan ve onu veren şeklinde tabir edilebilir. Er-Rezzak ismi Kur'an-ı Kerim’in Hud suresinde yer alır. Sebe Suresinin 39. ve Zariyat Suresinin 58. ayetinde geçen Rezzak, kullarına karşı izzeti, ihsanı ve merhameti sonsuz olan Allah'ın isimlerinden biridir. Er Rezzak ismi de tam olarak bu durumu açıklayan bir isimdir ve Allah'ın (cc) izni olursa kulların her şeye sahip olabilecekleri şeklinde açıklanabilir. Aynı zamanda Allah-u Teala (cc) yaratmış olduğu tüm kullarının rızıklarını gözetmekte ve kullarını takip etmektedir.· Düğünden önce - Sokak hayvanlarını ve ihtiyaç sahiplerini korumak için

· Düğünden sonra – Kuran-ı Kerim okumak için

· İletişim: Huzurlu hissedip korkuya yenilmemek için, aldatılmamak için

· Durum: Hedeflerini aynı sayfada bulmak buluşturmak için öngörü

Sonuç: Yanlış tahmin ve ihtimallere yenilmemek için
El Fettah - Toplumda refah düzeyinin artması için - dünyada da mutluluk için

· El-Fettah anlamı "iyilik kapılarını açan" olarak tanımlanmaktadır. Allah'ın mutlak adaleti ile kullarını sıkıntılarından kurtardığını anlatmaktadır. Acı çeken kişilere yardım ederek kaldırır. Her derde deva olan bu esma her türlü engeli de kaldırmaktadır. El Fettah şerifi, her türlü kapıyı açtığına da inanılmaktadır. Bu nedenle Osmanlı Devleti zamanında kapı topraklarına yazıldığı bilinmektedir. Allah Teala (cc) çarenin kendisidir ve her şeyi ondan istemek ondan ümit etmek gerekmektedir. Dua üslûbu taşıyan bir âyette Allah “hükmedenlerin en hayırlısı” (hayrü'l-fâtihîn) diye anılmakta (el-A'râf 7/89), bir âyette de “adaletle hüküm veren ve her şeyi hakkıyla bilen” (el-fettâhü'l-alîm) şeklinde tavsif edilmektedir (Sebe' 34/26).

·

· Düğünden önce - Hastalıklardan korunmak için

· Düğünden sonra - İmkanları iyi değerlendirmek için

· İletişim: Sakin kalıp aklına hükmetmek için ve doğru zamanda aşkı bulmak için

· Durum: Kadere saygılı ve önceliklerini görmek için temenniyi hissetmek
Sonuç: Yabancılarla gereksiz muhatap olmamak için
· El Alim - Kaderinde temiz bir sayfa açmak için - dünyada da mutluluk için

· El Alim anlamı bakımından ilim bilgiyi ifade etmektedir. Allahu Teala'nın evrendeki her şeyi bildiğini ifade eden isimlerinden bir tanesidir. Allah'ın ilminin evrendeki her şeyi kuşattığı anlamını taşımaktadır. Geçmiş ve gelecekteki şeylerin en küçük zerresine kadar bildiğini ve her şeyi yaratan olduğunu anlatmaktadır. El Alim esması Allahu Tealanın ilminin her şeyi kuşattığı anlamına gelmektedir. Allahu Teala gelecek, geçmiş, görünen görünmeyen bütün bilgilere sahip ve en ince ayrıntılarıyla bunları bilen tek yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca El-Alîm ism-i şerifi Kuran'da 162 defa zikredilmiştir.

·

· Düğünden önce - İdeallerini korumak için

· Düğünden sonra - İşinin patronu olmak ve patronunla iyi bir iletişim için

· İletişim: Şaşkınlıkla sakarlık etmemek ve seviyeli olmak için ve duygularınla kendine eziyet etmemek için

· Durum: Klavuz olarak kendini tuzağa düşürmemek

Sonuç: Allah'tan korkmamak için
· El Kabıd - Uyumsuz iletişimlerden kaçınmak için - dünyada da mutluluk için

· El-Kâbıd anlamı Kuran'da bulunmaktadır. El-Kâbıd kelimesi anlamı kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran manalarına gelmektedir. Allah Kâbıd ismi ile bazen ihsanını kullarından kısar, rızkını daraltarak ona muhtaç eder. Rahat yaşamlardan uzaklaştırarak yoksullaştırır. El Kabıd, zorlaştıran, sıkan ve daraltan anlamlarına gelmektedir. El kabıd kavramı Kuran-ı Kerim'de yer alan bir kavramdır. Allah, bazı zamanlarda Kabıd ismi ile kullarının rızkını azaltabilir. Zora düşen ve sıkışan kullar Allah'ı hatırlayarak daha iyi bir yaşam sürmeye gayret eder. El Kabid esmasının geçtiği ayetler şu şekildedir; "Allah, darlık da verir, genişlik de. Hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz." (Bakara Suresi, 245. Ayet)

·

· Düğünden önce - İş arayıp bulmak için

· Düğünden sonra – Kanaatkar ve sağduyu sahibi olmak için

· İletişim: Emin olduğun konuları güçlendirmek için

· Durum: İhanete uğradığın konuları yok saymak

Sonuç: Affedilmeyecek hatalar yapmamak ve maruz kalmamak için
· El Basıt - Konuşma ve anlayışını güzel ifadelerle doldurmak için - dünyada da mutluluk için

· Ferahlatan, genişleten. - Her hayrı olanı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediği zaman bolluk veren. - İstediğinin maddi ve manevi olarak rızkını vererek genişleten, ruhları veren. Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. “Yaymak, genişletmek, uzatmak” anlamındaki bast kökünden sıfat kuruluşunda bir isim olup Allah'a nisbet edildiğinde “rızkı genişleten, lutuf ve keremini esirgemeyen; ruhları bedenlerine yayan” mânalarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de 'Basıt' isminin geçmediği ancak niteleyen fiilerde Allah (c.c.) Rum Suresi'nin 48. ayetinde şöyle buyurmuştur: "Allah, rüzgarı göndererek bulutları hareket ettirir. Sonra onu gökyüzünde dilediği gibi yayıp kütleler haline getirir.· Düğünden önce - Sevilen bir patron olmak için

· Düğünden sonra - Hiçbir konuyu hafife almamak için

· İletişim: Negatif duygulardan çabuk kurtulmak için

Durum: Hayallerindeki duyguyu her şeyde hissetmek
Sonuç: Başkalarının aptallıklarının cezasını çekmemek için
· El Hafıd - Haddini aşmamak için - dünyada da mutluluk için· El Hafıd dilediğini hafife alan küçümseyen anlamına gelmektedir. Allahu Teala kendisini inkar edenleri El Hafıd esması ile alçaltan onları değersizleştiren ve kendisinden uzaklaştıran olarak ifade edilmektedir. Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “aşağıya indirmek, alçaltmak, değerini azaltmak” anlamına gelen hafd masdarından sıfat olup “aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan” demektir. Hafd kavramı Kur'ân-ı Kerîm'de dört yerde geçmektedir. El-Hafıd, Esmaül Hüsna'da yer alan Allah'ın 99 isminden biri olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi'nin 3.ayetinde El-Hafıd isminden bahsedilmektedir. Esmanın havas ve esrarı insanlar tarafından öğrenilmek istenmektedir.

·

· Düğünden önce - Kaderine razı olmak için

· Düğünden sonra - Özgürlüğü iyi değerlendirmek için

· İletişim: Duru ve berrak hislerle gözlerinin içinin gülmesi için

· Durum: Kötülüğü iyilikle savabilmek ve iyiliğin kazanmasında faydayı bulmak

Sonuç: Sosyal hayatını doyasıya yaşamak
· Er Rafi - Ailece saygınlık duygusuyla yaşamak için - dünyada da mutluluk için

· Er-Rafi anlamı bakımından yükselten yücelten ve yüksek mevkilere ulaştıran anlamına gelmektedir. Er Rafi esması Allahu Teala'nın istediği şeyleri istediği zamanda yüceltmeye ve yükseltmeye layık olmayı ifade eder. Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek” anlamındaki ref' (rifâ') kökünden türeyen râfi' kelimesi “yükselten, değerini arttıran, izzetli ve şerefli kılan” demektir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “rfʿa” md.). Allah'ın Îsâ'yı kendisine ref'

edeceğini bildiren âyette râfi' (Âl-i İmrân 3/55), “sıfatları yüce” (veya “dereceleri yükselten”) meâliyle başlayan âyette ise (el-Mü'min 40/15) refî' ismi yer almıştır.

· Düğünden önce - Kaliteden ödün vermemek için

· Düğünden sonra - Eğitim ve geleceğe dönük planlama

· İletişim: Tebessümü yüzünden eksiltmemek için

· Durum: Sözün güzeline kulak vermek

Sonuç: Kendi yaptıklarından sorumlu tutulmak için
· El Muiz - Mutluluğu tüm güzellikleriyle paylaşabilmek için - dünyada da mutluluk için

· Esma-ül Hüsna'da yer alan Allah'ın isimlerinin başına El-, Ya-, Ey-, ekleri gelerek ifade edilmektedir. El-Muiz esması anlamı ile Allah'ın yüceliğini ifade eden isimlerden birisidir. El-Muiz isminin anlamı, dilediğini aziz eden, izzet, ikram veren, yardım eden şeklinde açıklanmaktadır. El Muiz esmasını zikretmek sıkıntılardan kurulmaya ve mutluluğu huzuru bulmaya vesile olmaktadır. El Muiz esmasının anlamını bilerek ve inanarak zikretmek Allahu Tealanın kişiye izzet ve ikram etmesine vesile olmaktadır. Muiz ismi Kur'ân-ı Kerîm'de geçmemektedir.

· Düğünden önce - Küçük şeylerden büyük mutluluklar almak için

· Düğünden sonra - Kimseye özenmeyip özendirmezken... satış-müşteri ahlakına yönelik

· İletişim: Prestij ve saygınlık karşısında utanmamak için

· Durum: İlim ve özel hayatını karıştırmamak

Sonuç: Kimseye yük olmamak

· El Muzil - Zorlukları abartmamak için - dünyada da mutluluk için

· El-Müzill esması, dilediğini alçaltan ve zillet veren anlamını taşımaktadır. Ya Müzill esmasının tecellisi olarak hak sahibi olan kişilerin haklarını kaybedip söz söyleyemeyecek kadar haysiyetsiz durumda kalmasının göstergesidir. l-Müzill

esması, dilediğini alçaltan ve zillet veren anlamını taşımaktadır. Allah Teala'nın en önemli sıfatlarından biridir. El-Müzill isminin geçtiği Kur'an-ı Kerim ayetleri ise şu şekildedir; Gaşiye Suresi (88,2), Kasas Suresi (28),76, Ahkaf Suresi (46), 20,Kıyamet Suresi (75, 22, 23). Pek çok ayeti kerimede geçmesinden dolayı zikir yapılması gereken esmalardan biri olduğu düşünülmektedir.

· Düğünden önce - Çirkin konularda dürüst olmak için.

· Düğünden sonra - İyi giyimli olmak için... sadece Allah'a güvenmek

· İletişim: Görsel algı çerçevesinde önyargı ile yanılmamak için

· Durum: Her günü aynı coşkuyla karşılamak

·Sonuç: Allah'a kavuşmak için
· Es Semi - Emin olduğun konularda söz hakkı almak için - dünyada da mutluluk için

· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “işitmek, duymak, bir dileği kabul etmek, anlamak; duyurmak” mânalarındaki sem' kökünden türeyen semî' “işiten” demektir. Allah'a nisbet edildiğinde “işitilmeye konu teşkil eden her şeyi işiten” diye açıklanır. Es-Semi anlamı Arapça kökenli olup "sem" kelimesinden türemiştir. Sem kelimesi Arapça 'da işitmek anlamına gelmektedir. Es Semi esmasının anlamı da her şeyi duyan, işiten ve gören anlamına gelmektedir. “Allah, zulme uğrayanların dile getirmesi dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah Semî'dir, Alîm'dir.” (Nisa Suresi : 148.) Allah'ın sıfatlarının bulunduğu Esmaül Hüsna' da Es-Semi sıfatı da yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim' de Mümin Suresi'nin 20. ayeti ve Nisa Suresi'nin 134. ayetinde Es- Semi esması açıklanmıştır.· Düğünden önce - Sessiz bir ortamdan keyif almak için.

· Düğünden sonra - Hayatı kendi akışına bırakıp cehaletten sakınmak için

· İletişim: Kusursuz güzelliği hayal etmek için

· Durum: Sabırsızlık karşısında yenilmemek

·Sonuç: Sözü dinlenen biri olmak
· El Basir - Güvenli olmak için - dünyada da mutluluk için

· El-Basir esması, gizli veya açık olan her şeyi görebilen anlamını taşımaktadır. En küçük hareketleri ve davranışları bile gören sadece Allah'tır. En ufak imaları ve işaretleri bile görendir. Allahın tüm mükemmel sıfatları taşıdığını bu esma ile de bildirilmektedir. El Basir esması Allahu Teala’nın tüm evrendeki saklanmış veya gizlenmiş olan her şeyi gören olduğu anlamına gelmektedir. Allahu Teala’nın büyüklüğü ve azameti bu esma ile de anlatılmaktadır. Ya Basir esması Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Kur'an'da geçen ayetler şu şekildedir; "O yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır." (Enam Suresi, 18. Ayet Meali) Esma'ül Hüsna da bulunan Allah'ın 99 isminden biri de El-Basir olmaktadır. Kur'an-ı Kerim' de Bakara Suresi'nin 110. ayeti ve Al-i İmran Suresi'nin 15. ayetinde El-Basir esmasına değinilmiştir.· Düğünden önce - İçgüdülerine güvenmek için

· Düğünden sonra - Dinginlik hissi ve sessizliğin kazanılması için...

· İletişim: Pırlanta gibi bir yürek taşımak için

· Durum: Karlı veya yağmurlu günü güzel yaşamak

Sonuç: Teselliyi Allah'tan beklemek
· El Hakem - Batıla sapmamak için - dünyada da mutluluk için

· El-Hakem anlamı, adalet sağlayıcı, yargıçtır. Allah’ın tek ve mutlak hüküm sahibi olduğunu ifade etmektedir. Allah-u Teala hikmet sahibidir ve her şeyden hak yoluyla haberdar olur. Hüküm verme yetkisine sahip bilgi ve adalet sağlayandır. Esmaül hüsnada yer alan El Hakem esması Allah'ın adaletli ve en adaletli tek yaratıcı olduğunu göstermektedir. El Hakem esmasını zikretmenin faziletleri içerisinde de bu ismi şerifi adaletli olmak ve adalete erişmek için zikretmektir. El Hakem esması Allahu Tealanın en adil hüküm verici olduğu anlamına gelmektedir. Allah'ın 99 ismi arasında yer alan El-Hakem esması anlamı merak edilmektedir. Esma'ül Hüsna denildiğinde akla gelen ilk sıfatlar arasında yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim' de Enam Suresi'nin 114. ayeti ve Araf Suresi'nin 87. ayetinde yer almaktadır.

·

· Düğünden önce - Sıradan bir olayı abartmamak için

· Düğünden sonra – Kazadan beladan korunmak için

· İletişim: Güzelliğine samimi hisler katmak için

· Durum: Takvimlerde başarıyı bulmak

·Sonuç: Seçimlerinde yanılmamak için
 
· El Adl - İnsanlara adil davranmak için - dünyada da mutluluk için

· Adl, “doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek; eşitlemek” vb. mânalara gelen bir masdardır. Ayrıca “doğruluk, hakkaniyet ve adalet” anlamlarıyla isim olarak kullanıldığı gibi, “çok âdil” anlamında sıfat olarak da kullanılır. - Gerçekten adalet sahibi olan O'dur.- Mutlak adil olan ve herzaman, herşeyi yerli yerinde yapan o'dur. - Yaptıklarının hepsi hak ve adalet üzere olan'dır. - Adaletli olan O'dur. - Adalet ile hükmeden O'dur. - Adalet sahibi olan O'dur. Adl; mutlak adâlet sahibi, çok adâletli, asla zulmetmeyen; her şeyi yerli yerine koyan demektir. Yalnızca En'am Suresi'nin 115. ayetinde Allah'ın sözünün adaletli olduğu belirtilir.· Düğünden önce - Kaderine razı olmak için

· Düğünden sonra - Evleneceğin kişiyle cennette de tanışmak için

· İletişim: Kıskançlıkla her şeyi yakıp yıkmamak için

· Durum: Kısırdöngü yaşamamak

·Sonuç: Boş heveslerle hayatını ziyan etmemek
· El Latif - Kendine yapamadığını kimseye yapmaman için - dünyada da mutluluk için

· Aynı kökten türeyen Letafet güzellik anlamına gelirken Latif ince, hoş, zarif demektir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Latif ismi, her işin iç yüzünü bilen ve takva sahibi kullarını doğru yola ileten manasına gelir. El latif, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği, yarattığı bütün canlıları her an rızıklandırdığını belirtir. Yüce Allah'ın insanlara vermiş olduğu en büyük lütuf şüphesiz ki irade ve akıldır. Yani bir anlamıyla el latif, lütuf sahibi olan, kullarını karşılık beklemeden bol bol rızıklandıran anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala, Fatır Suresi'nin 11. ayetinde bu sıfatına yer vermiştir. Ayrıca Latif ismi geçen diğer sureler arasında Yusuf, Şura, Lokman, Mulk de yer almaktadır.

·

· Düğünden önce - Protokol kurallarını güzel yaşamak için

· Düğünden sonra – Peygamber ve Allah ile izin cevap, anlayış, onay gibi temkinli bir hayat sürmek için çünkü nazik ve yumuşak davranır.

· İletişim: Sabırla çıktığın yoldan güvenle evine varmak için

· Durum: Kolaylaştırmak için konuya göz atmak

·Sonuç: İyi bir haber almak için
· El Habir - Kıskançlık yaşamamak için - dünyada da mutluluk için

· El-Habir, anlaşılabilecek en net haliyle “her şeyin iç yüzünü bilmek, onlardan haberdar olmak” manasına gelmektedir. Bu bağlamda, O'nun insanın tüm yaptıklarını bildiği konusu Kur'an-ı Kerim'in 26 ayetinde geçmektedir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdar olan O'dur.

·

· Düğünden önce - Dünyadan haberdar olmak için

· Düğünden sonra – Muhabbet ve fikir alışverişi için

· İletişim: İkiyüzlülük karşısında güçlü ve adil olmak için, doğruyu anlamak için

· Durum: Görsel algında kaderin aşk çerçevesini korumak

·Sonuç: Hayranlık duyduğun konularda iyi bir izleyici olmak

· El Halim - Karakterine uygun ve tutarlı olmak için - dünyada da mutluluk için

· El-Halim esması Kur’an-ı Kerim’ de Nahl Suresi 61. ayet ve Al-i İmran Suresi 155. ayette geçmektedir. El-Halim esmasıyla tefekkür zamanında ise Kur’an-ı Kerim’de Hud Suresi 75. ayet, Enbiya Suresi 69. ayet olarak açıklanmaktadır. Peygamber Efendimizin esmayla ilgili hadisleri bulunmaktadır. İşte, tüm detaylar. Arapça kökenli olan “halim” kelimesi kökeni “hlm” şeklindedir. Arapça’ da “hilm” yumuşak ve yavaş anlamına gelmektedir. El-Halim esması, kullarına gücü yeten Allah yine de ceza vermekte yavaş olandır anlamına gelir. Hilm sahibi olan yalnızca Allah’tır. Kullarının isyan etmesi üzerine öfkesini kontrol edendir. Acıma ve bağışlaması ceza vermesinden daha önce olandır. Günahkarlara karşı da ceza da aceleci olmayan Allah’tır. Yumuşak huyludur ve hikmet sahibidir.

·

· Düğünden önce - Doğa sevgisi

· Düğünden sonra - Ağır hastalıklardan korunmak için

· İletişim: Hiç bir durum karşısında sevgiden taviz vermemek için

· Durum: Anlamak ve anlaşılmak

·Sonuç: İnsanlar arasında doğru anılmak için
· El Azim - Ahiret için hazırlıklı olmak için - dünyada da mutluluk için

· Esmaül Hüsna'da yer alan diğer isimler gibi El- Azim de Arapça kökenli bir sözcüktür. ''Azm'' şeklinde kullanımı da yaygındır. Büyük ve yüce manasına gelen azamet kelimesinden türetilen Azim, Allah'ın sonsuz kudretini ve yüceliğini tespih etmek için zikredilir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde Allah'ın Azim olduğu vurgusu yapılmaktadır. Bu bağlamda; Bakara Suresi, Şura Suresi, Vakıa Suresi ve Hakka Suresi içerisinde el-Azim sıfatı ile karşılaşılmaktadır.

·

· Düğünden önce - Aşağılanmamak için

· Düğünden sonra - Kültürlü ve ilim sahibi olmak için

· İletişim: Dedikodu yüzünden umutsuzluğa kapılmamak, bazı konuları duymazdan gelmek için

· Durum: Çay saatinde bir dost bulmak

·Sonuç: Haddini aşmamak için
· El Gafur - Sevdiklerini hoşgörü ile dinlemek için - dünyada da mutlululk için

· Esmaül hüsnada yer alan El Gafur esması Allahu Tealanın affının ve mağfiretinin bol olduğunu ifade etmektedir. El Gafur esmasını zikretmenin faziletleri arasında günahlardan pişman olarak affedilmeye vesile olmaktadır. El Gafur esması Allahu Tealanın af ve mağfiretinin kulların idrak edemeyeceği kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir. El Gafur esması Allahın affı ve mağfiret ile kullarının günahlarını örtmesi manasına gelmektedir. İsmi failin mübalağalı halidir. Keyfiyet yönünden bağışı bol olan, en büyük günahları bile bağışlayan demektir. Kullarının günahlarının şekline ve çeşidine bakmaksızın bağışlayan, tarifsiz bir mağfiretin kaynağı manasına gelir. Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelir. Mağfireti çok olan O'dur. Kur'ân'da yoğun olarak kullanılan ve 91 âyette Allah'a nisbet edilen “Gafûr” ismi; çoğunlukla esmâ-i hüsnâdan bazı isimlerle birlikte terkip oluşturmak suretiyle Allah'a nisbet edilmektedir.· Düğünden önce - Kolayca affetmek için

· Düğünden sonra - Elişi gibi hobilerini iyi bir şekilde geliştirmek...

· İletişim: Sadakat ve bağlılıkla hayatı kucaklayabilmek için

· Durum: Hafızanda iyi günleri geliştirmek

·Sonuç: hakkını savunmak için
· Eş Şekur - Çocukluk sevdalarını hep tatmak için - dünyada da mutluluk için· Çokça şükreden anlamına gelen şekur ismi Allah'a nispet edildiğinde "az da olsa kulun iyi bir ameline fazlasıyla karşılık veren" anlamına gelmektedir. Eş-Şekûr isminin anlamı az iyiliğe çok mükafat veren ve rızasıyla yapılan iyiliklerin fazlası ile karşılık veren manasına gelmektedir. Diğer bir anlamında ise kendi rızası ile yapılan iyi işleri, çok fazlasıyla karşılayan Yüce Mevlamızdır şeklinde açıklanmaktadır. Allahu Teala’nın kullarının az bir iyilik veya amellerine çok mükafat veren anlamına gelmektedir. Allahu Teala iyiliklerin karşılığını fazlasıyla vermektedir. Hadislerde şükür kavramı hem “verdiği nimetten dolayı kulun Allah'a minnettar olması” hem “Allah'ın kullarının şükrüne karşılık vermesi, iyiliklerini ödüllendirmesi” hem de “insanların birbirine teşekkür etmesi” mânasında geçmektedir. Lokman Suresi, 12. ayet: Andolsun, Lukman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse, artık o, kendi lehine şükreder. Kim inkar ederse, artık şüphesiz, (Allah,) Gani (hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan)dır, Hamiddir (hamd yalnızca O'na aittir).

·

· Düğünden önce - Maddi rahatlık için.

· Düğünden sonra – İyi bir iletişim için

· İletişim: Allah'ı andığında Allah seni andığında iyi bir kulak olmak için

· Durum: Her hileye rağmen ayakta kalmak

·Sonuç: Sanatı ve her işi yerinde ve uygun takdir etmek için
· El Aliyy - Özgürlüğünü yaşamak için - dün

· Hükümdarlık bakımından en yüce anlamını taşımaktadır. El-Aliyy isminin anlamı en üstün, en yüksek ve kendisinden daha büyük olmayan manasına gelmektedir. Yücelik ve hükümranlıkta kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir varlık bulunmayan. El Aliyy esması Türkçe anlamı olarak zümre olarak en üstün yaratıcı en yüksek zümre olan Allah’ın sıfatlarındandır. El-Aliyy; yüksek, yüce, şerefli ve kadri yüce manalarına gelmektedir. El-Aliyy ismi Kuran'da bir çok surede geçmektedir. Hükümdarlık bakımından en yüce anlamını taşımaktadır. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür. Al-i İmran 26: De ki: "Ey mülkün gerçek sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın.

·

· Düğünden önce - Şirk koşmamak için

· Düğünden sonra – Tarif etmekte aciz kalınan haller için

· İletişim: İntikam ve hırs karşısında aşırı isyan etmemek için

· Durum: Aşkı asla küçümsememek

·Sonuç: Halden anlamayanlarla fazla görüşmemek için
· El Kebir - Dileklerin kabulü için - dünyada da mutluluk için· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “büyük ve cüsseli, ulu ve yüce olmak” mânasındaki kiber masdarından türemiş bir sıfat olup “büyük ve gövdeli, ulu ve yüce” demektir. Kebîr, esmâ-i hüsnâdan biri olarak “zâtının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar ulu” şeklinde tanımlanır. Kebir, sözlükte büyük ve cüsseli, ulu ve yüce olmak anlamlarına gelir ve "kiber" kelimesinden türemiştir. El-Kebir ismi şerifi ise; "zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinmeyecek kadar ulu olan" anlamına gelmektedir. Kebîr, esmâ-i hüsnâdan biri olarak “zâtının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar ulu” şeklinde tanımlanır. Kur'ân-ı Kerîm'de kiber kavramı on dokuz âyette Allah'ın zâtına veya sıfatlarına nisbet edilmektedir.

·

· Düğünden önce - Doğru hesaplarla yol almak için

· Düğünden sonra – Elindekinin değerini bilmek için

· İletişim: Aileni ve eşini herkesten farklı duygularla özel bir hisle yaşamak için

· Durum: Tacize uğramadan eve dönmek

·Sonuç: Sahici olmak için
· El Hafız - Yaşadığın dünyayı tanımak için - dünyada da mutluluk için· Hafiz, "koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan" anlamına gelmektedir. El-Hafiz esması ise "kâinatta zerre kadar bir şey bile gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı dengede tutan" demektir. El-Hafız, koruyup kollayan ve gözeten anlamını taşımaktadır. Tüm varlıklar kendi kaderlerine bağlıdır ve Allah ecel gelene kadar zeval olmadan koruyandır. Allah muhafaza edendir. Her şeyin koruyucusudur ve dengede tutandır. Melekler, Allah tarafından görevlendirilmiş koruyuculardır. Günahlardan ve kötülüklerden insanları korumaktadır. El-Hafız esması Kur'an-ı Kerim' de altı farklı yerde geçmektedir. Özellikle Saffat Suresi'nin 7. ayeti, Sebe Suresi'nin 21. ayeti ve Ra'd Suresi'nin 11.ayetinde yer alır.

·

· Düğünden önce - Internette teknolojide başarı için.

· Düğünden sonra - Dinlenmiş hissetmek için...

· İletişim: Geleceğini umutla planlarken çaresiz kalmamak için

· Durum: Saygını pekiştirmek

·Sonuç: Zavallı insanların halini kötüye kullanmamak için
· El Mukit - Bereketi bol sofralar için - dünyada da mutluluk için

·

· El Mukit esması Allahu Tealanın yarattıklarının rızkını da veren onların yiyeceklerini de yaratan anlamına gelmektedir. El Mukit esması Allahu Tealanın her yarattığı için yeryüzünde onun rızkını da hazırlaması anlamına gelmektedir. El Mukit esması Allah’ın yarattıklarının azıklarını da yaratacak güç ve kudrette bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Anlamı Her yaratılan kişinin gıdasını ve rızkını veren anlamına gelmektedir. El Mukit esması Allahın yarattıklarının rızkını da hazırlayacağını ve her yarattığı büyük ya da küçük canlının rızkını da yarattığı anlamına gelmektedir. El Mukit esması Allahın yarattığı her canlının rızkını ayrı ayrı bilen ve yaratan güce ve kudrete sahip olduğunu bildirmektedir. Mukit kelimesi 'kavt' sözcüğünden türemiştir. Kavt, korumak, birine hayatiyetini sürdürecek kadar gıda vermek; gücü yetmek" anlamlarına gelmektedir. El- Mukit esması ise; yaratılmışların her türlü gıdalarını yaratıp veren; her şeye gücü yeten ve koruyan demektir. Rızık ve azık hakkındaki ölçü de buna dâhildir. Resmimiz el-Mukît esmasının geldiği tek ayet olan Nisa:85. Ayetinden ilamla çizilmiştir.

·

· Düğünden önce - Misafirlerini iyi ağırlamak için

· Düğünden sonra – Her şeyde ilahi mesajı duyumsamak için

· İletişim: Vücudunla barışık ve bünyene güvenli olup pembe bir dünya kurmak için

· Durum: Güvensiz hissetmemek

·Sonuç: Sana ait olanı korumak için

· El Hasib - İyi dersler almak için, okulda, iş yerinde başarı için - dünyada da mutluluk için

·

· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “saymak, hesap etmek” anlamına gelen husbân (hisâb) masdarından sıfat olup “her şeyi saymışçasına bilen, hesaba çeken” demektir. Allah'ın güzel isimleri anlamına gelmektedir. Bütün varlıkların hayatı boyunca gizli olarak veya açık bir şekilde yaptıkları işlerin ve davranışların çetelesini kayıt altına alan ve hesabını gören, her şeye gücü yeten anlamına gelmektedir. El-Hasîb ismi Kuran'da birçok ayette geçmektedir. El-Hasîb isminin birçok anlamı zikredilmiştir. - Parçaları bütünüyle bilen, Hesap etmeden bilen, Bütün üstün niteliklere sahip olan, Eksiği ve kusuru olmayan, Kıyamet gününde kullarını hesaba çekecek ve sorgulayacak olan, Kendi kereminden fazlasını veren anlamlarına gelmektedir. El-Hasîb ismi Kuran'da birçok ayette geçmektedir. El-Hasîb isminin birçok anlamı zikredilmiştir.

·

· Düğünden önce: Hırsızlardan korunmak için.

· Düğünden sonra: Dinç ve zinde hissetmek için...

· İletişim: Başkalarının sorunlarını yanlış anlamamak için

· Durum: Yalan ve iftira ile baş başa kalmamak

·Sonuç: kendi doğrularını kendin anla diye

· El Celil - Allah yolunda kalmak için - dünyada da mutluluk için

· El-Celil; celalet, azamet ve ululuk sahibi manalarına gelmektedir. Bu kapsamda El-Celil ile Allah'ın celal sıfatlarıyla donanmış olduğuna dikkat çekmektedir. O'nun hem zatının hem de sıfatlarının büyük olduğu vurgusu yapılmaktadır. Kendisi ululuk ve

heybet sahibi olarak nitelendirilmektedir. El Celil esması Allahu Tealanın büyüklük, ululuk ve azamet sahibi tek yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Rahman Suresi 55/27. ayeti: Kalıcı olan yalnız celal ve ikram sahibi Rabb'inin kendisidir. Ve yebka vechu rabbike zul celali vel ikram. Rahman Suresi 55/78. ayeti: Celal ve ikram sahibi olan Rabb'inin ismi ne yücedir. Tebarekesmu rabbike zil celali vel ikram.

·

· Düğünden önce - Güzel hayaller kurmak için, görmek için

· Düğünden sonra – Emin adımlarla ilerlemek için

· İletişim: Haksızlığa uğradığında doğru noktalardan yardım almak için

· Durum: Aptallıklarla uğraşmamak

·Sonuç: Zayıf yanlarının güçlenmesi için
· El Kerim - Koşulların iyileşmesi için - dünyada da mutluluk için

·

· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “cömert olmak, iyi, ahlâklı, asil ve değerli olmak” anlamındaki kerem (kerâmet) kökünden sıfat olan kerîm “yaratılıştan cömert olan, insanın şerefiyle bağdaşmayan her türlü şeyden arınmış bulunan” demektir. El-Kerim esmasıyla ilgili merak uyandıran pek çok detay bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim de Vakıa Suresi 77-80.ayetlerde, Alak Suresi 3. ve 5.ayetlerinde, İbrahim Suresi 34.ayetinde ve Furkan Suresi 7 ayetinde El-Kerim esmasına yer verilmiştir. Esmanın hadislerde sıkça geçtiği bilinmektedir. Arapça “ krm” kökünden gelen “karim” kelimesi “kerim” haline dönüşmüştür. Cömert olan, yüce gönüllü ve kerem sahibi demektir.

·

· Düğünden önce - Doğru hesaplarla yol almak için

· Düğünden sonra - Şükretmek için

· İletişim: Hislerinin günlük hayat rutininde ezilmemesi için

· Durum: Çok çirkin bir şeyden güzellik ummamak

·Sonuç: Kimsenin hakkını yememek için
· Er Rakib - Kurum ve kuruluşlarda uygun koşulların sağlanması için - dünyada da mutluluk için

· Gözetleyip kontrol eden. - Kendisinden hiçbir şey gizlenmeyen ve bakıp gören. - Bütün varlıklar için gözcü ve bütün işleri murakabesi altında bulunan. - Bir şeyi koruyan ve devamlı kontrol eden anlamlarına gelmektedir. Er-Rakib (cc) ne demek? Hud Suresi 11/93. ayeti: Ey halkım! Elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Er Rakip esması hem gören bilen gözeten hem de her şeyi denetleyen ve kontrol eden anlamına gelir.

· Düğünden önce - Temizlikçi bulmak için

· Düğünden sonra – Merhamet duygusu için

· İletişim: Kayıtsız kalmamak gereken konularda iyi bir iletişim için

· Durum: Kaderi dokunmuş kumaş gibi sevmek

·Sonuç: Barıştan yana olmak

· El Mucib - Hayırlı dualarda bulunmak için - dünyada da mutluluk için

· El-Mucib, kendisine yalvaran ve yakaran, ellerini kendisine açıp niyazda bulunan kullarını geri çevirmeyen, dualarını kabul buyuran yüce Allah'tır. El-Mucib esması işte yüce Yaradan'ın bu özelliğini anlatır. El-Mucib, yani dua ve istekleri kabul eden anlamındadır. El-Mucib, Allah'ın güzel isimlerindendir. Kendisine yönelip, dua eden arzu ve istekte bulunan kullarına cevap veren O'dur. Bunlardan biri mücîb şeklinde olup Hud Suresi'nin 61. ayetinde geçer. Hz. Sâlih'in kendi kavmine hitabı sırasında, "Allah'tan bağışlanma isteyin ve O'na dönün, zira benim rabbim kullarına çok yakındır, dua ve isteklerini kabul edendir" buyurmuştur.

·

· Düğünden önce - Uzun ömür için

· Düğünden sonra – Hayatta vakit yitirmemek için

· İletişim: Aklını kurcalayan konularda Allah'a sığınmak için

· Durum: Hassasiyetinle boğulmamak

·Sonuç: Sevginin sınırlarını zorlamamak
· El Vasi - Hayatın devamlılığı için - dünyada da mutluluk için

· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “bir nesne bir şeye geniş gelmek, onu içine alıp kapsamak; güç yetirmek” anlamlarındaki se'a (si'a) kökünden türeyen vâsi' “bir şeyi içine alacak şekilde geniş olan; güç yetiren” demektir. Terim olarak “ilmi, rahmeti ve kudreti her şeyi kuşatan” diye tanımlanabilir. Kur'an-ı Kerim'de türevleri birlikte yoğun bir kullanıma sahip olan El-Vasi ismi şerifi isim formatında Kur'an-ı Kerim'de dokuz defa kullanılmıştır.

·

· Düğünden önce - Doğru hesaplarla yol almak için

· Düğünden sonra – Elindekinin değerini bilmek için

· İletişim: Çirkin ve gereksiz sorulara maruz kalmamak için

· Durum: Kafanı boşa meşgul etmemek

·Sonuç: Kararlarının ailen tarafından da desteklenmesi

· El Hakim - Kolaylıkla yaşamak için - dünyada da mutluluk için

· El-Hakim; Her iş emrinde hüküm ve hikmet sahibi gerekeni en güzel biçimde yapan anlamındadır. Her işi hikmetli her şeyi hikmetle yaratan anlamına gelmektedir. Her şeyi ölçülü, hikmetle yaratan O'dur. El-Hakim esması Allah'u Teala'nın yegane hüküm ve hikmet sahibi olduğuna işaret eder. Hakîm ismi Kur'an da çok zikredilen isimlerden bir tanesidir. Her işi hikmetli, her işi hikmetle yaratan. Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır. “Kullarının üstünde kâhir (galip) O’dur. Hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan O’dur.” (Enam, 18. Ayet Meali) Tin 8, Haşr 24, Saff 1.· YA HAKİM, Ey her işinde sayısız hikmeti gizli olan Allah’ım, Öyle Hakîmsin ki, yasakladıklarında da, izin verdiklerinde de bir fayda saklıdır. Öyle Hakîmsin ki, yarattığın en küçük canlıda bile bir hikmet vardır. Öyle Hakîmsin ki, koyduğun kanunlar, kâinatın düzenine ters düşmez. Öyle Hakîmsin ki, hiçbir varlık şu âleme boşu boşuna gelmez. Kalbimizi aç, hikmetinin nuru ile rızıklandır bizi. Bin bir hikmetle donattın, hikmetine uygun hareket ettir bizi. Amin

·

· Düğünden önce - güzel hisler yaşamak için

· Düğünden sonra – nefes darlığı için

· İletişim: İnsanların sabrını zorlamamak için

· Durum: Çareyi kendinde de bulmak

·Sonuç: Sanat veya iş yüzünden yüzünden yanlış imaj yaratmamak
· El Vedud - Aşk ve evlilikte gerçek mutluluk için - dünyada da mutluluk için

· Ya Vedud, ismi Allah'ın isimlerinden birisi olarak bilinmektedir. Esmaül hüsna'da yer aldığı bilinen Ya Vedud ismi, Allah'ın en çok seven ve en çok sevilmeye layık olan olduğu şeklinde ifade edilebilir. El Vedud ismi, Allah'ın iki farklı sıfatını bir arada ifade etmekte olan bir isim olarak bilinmektedir. Ya Vedud ismi ile Allah'ın salih amel işleyen kullarını sevdiği ve onlardan razı olduğu anlaşılmaktadır. El Vedud esmasının Türkçe anlamı, Allah'ın çok seven ve en çok sevilmeye layık olan olduğu söylenebilir. El vedud esması ile Allah'ın sevilmeye ve dostluğa layık yegane varlık olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Vedud kelimesi Allah'ın ismi olarak Kur'anda iki yerde geçmektedir. Bunlar: Hud suresi 90. ayette: “Rabbinize tevbe ve istiğfar edin. Çünkü O (rahım ve vedud) çok merhamet eden ve çok sevendir” ve Buruc suresi 13. Ayette “O (gafur ve vedud) çok bağışlayan ve çok sevendir” şeklinde yer almak- tadır.

·

· Düğünden önce - Sevdiğin şeyleri sevdiklerinle yaşaman içi

· Düğünden sonra - Baskı altında kalmamak için

· İletişim: Kaliteli bir dünyaya kabahat bulmadan kendini katarken kendine yeterli olmak için

· Durum: Huzur ile adaleti ayakta tutmak

·Sonuç: Kıymet bilmek
· El Mecid - Düşüncelerini güzelleştirmen ve geliştirmen için - dünyada da mutluluk için

·

· Arapçada mecd fiili, şanı ve şerefi yüce olmak, övülmek anlamına gelir. Bu fiilden türetilmiş olan mecid sözcüğü ise övülen, yaptığı - yarattığı şeyler için takdir edilen manasında kullanılır. 99 isimden biri olan El Mecid esması da en yüce, en büyük olan demektir. El-Mecid esması, şanı yüce ve büyük olan anlamına gelmektedir. Allah, her türlü övgüye layık olandır. Kur'an-ı Kerim'de içerisinde El-Mecid ismi şerifi geçen sure ve ayetler bulunmaktadır. Bunlar Hud Suresi 73. ayet, Buruc Suresi 15. ayeti şeklindedir.

·

· Düğünden önce - Tüm dünyayı sevmek için

· Düğünden sonra – Her koşulda ilim sahibi olmak ve doğru araçlarla yol almak için

· İletişim: Konsantrasyon ve dikkat gelişimi için

· Durum: Aşk sarhoşu olup da bindiğin dalı kesmemek

·Sonuç: gayret gösterdiğin konularda çaresiz kalmamak
· El Bais - İnançlı olmak için - dünyada da mutluluk için

· Ölüleri dirilten, yeniden ve tekrar tekrar dirilten tek kudrettir manasına gelmektedir. Allah'ın 99 güzel isimlerinden ve sıfatlarından birisidir. Öldükten sonra dirilten odur. Kullarını gafletten uyandırmak için peygamberler gönderen, elçiler ve gönderdiği kitaplar ile kişilerin ruhlarını uyandıran, kıyamet gününde ahiret hayatını başlatmak için ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkarak yeniden hayata döndüren demektir. Ölümden sonra ölüleri dirilterek ve kabrinden çıkararak peygamber gönderen. Peygamberin gönderilmesi diriliştir. Bunun sebebi manevi hayatları ölmüş olsun birinin İslam ruhu ile diriltmektedir.

·

· Düğünden önce - Kitap okumak için

· Düğünden sonra – Peygamberi iyi duymak için

· İletişim: Duygularının etrafını iyilikle sarman için

· Durum: Sağlığını şefkat ve huzurla korumak

·Sonuç: İletişimine yabancıları karıştırmamak
· Eş Şehid - Doğru zamanda doğru yerde olmak için - dünyada da mutluluk için

· Allah(c.c)'ı göremez ve duyamayız ona yakın hissetmek dua eder ve ismi şeriflerini zikrederiz. Allah'ın güzel isimlerini anlamlarıyla birlikte öğrenmek kuşkusuzdur ki Allah'ın kudretini ve hikmetini anlamaya ve ona yakın olmaya fayda sağlayacaktır. Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan Eş-Şehid esmasının kelime anlamı her şeyi duyan ve her şeye şahit olandır. Allah-u Teâlâ'nın her şeyi bildiğine ve gördüğüne, açıkta yahut gizli fark etmeksizin her duruma şahit olduğuna değinen bir ismi şeriftir Eş-Şehid. “O Allah ki, göklerin ve yerin Hakîmiyeti sadece O'na aittir; üstelik Allah her şeye (Şehîd) şahittir.” (Burûc suresi / 9. Ayet) Verdiğimiz ayetle ve daha birçok ayette

de yer aldığı gibi Allah'ın her şeyi gördüğü ve Eş-Şehid (cc) esması sayesinde de yapılan her amele şahit olduğunu anlıyoruz.

·

· Düğünden önce - Allah’a iyi bir borç vermek için

· Düğünden sonra – Yer yön mevhumu ve eve bağlılık için

· İletişim: Korkusuzca yaşarken aşırı gurura kapılmamak için

· Durum: Zamana yenilmemek

·Sonuç: Kararsızlık yaşamamak
· El Hakk - Daima bir şansın olduğunu bilmek için - dünyada da mutluluk için

· Allah'ın isimlerinden birisi olan El-Hakk ahiret gününde hak ile batılı birbirinden ayıran ve hakkı olanı sahiplerine zalimlerden alıp veren anlamına gelmektedir. Ayrıca varlığı daimi ve hakiki olan hiçbir zaman değişmeyen, sürekli var olma durumunda olan demektir. El-Hakk isminin Türkçe anlamı Hakkın sürekli var olduğunu, hiç değişmediğini, öncesi ve sonrası olmadığını, sürekli var olma durumunu ifade eden bir sıfattır. Bakara Suresi 2/42. ayeti: "Hakk'ı Batıl'la" karıştırıp, bile bile "Hakk'ı" gizlemeyin. Ve la telbisul hakka bil batılı ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. Al-i İmran Suresi 3/3. ayeti: Kendinden öncekilerini onaylayan Kitap'ı Hakk olarak sana indiren O'dur. Tevrat'ı ve İncil'i de O indirmişti.

·

· Düğünden önce - Şüphe duymamak için

· Düğünden sonra – Kurallara uygun yaşamak için

· İletişim: Ünlülerin dünyasında sosyete dolayısıyla yalana ve iftiraya düşmemek için

· Durum: Korkulara hükmetmek

·Sonuç: Kapasiteni zorlamamak
· El Vekil - Çalışkan olmak için - dünyada da mutluluk için· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “işinin görülmesini başkasına havale etmek” anlamındaki vekl (vükûl) kökünden türeyen vekîl “işin havale edildiği

kimse” demektir. Terim olarak “bütün yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan, bu konuda tam yeterli olan varlık” mânasına gelir. El Vekil anlamı en kısa biçimde Allah'ın vekilliğini ifade etmektedir. Farklı anlamları da bulunmaktadır. EL-VEKÎL. Sonsuz güven veren. Tek koruyucu otorite. “Sen sadece bir uyarıcısın, her şeye VEKÎL olan sadece Allah'tır.” (Hûd 11:12). Kur'ân-ı Kerim'de Allah'tan başka vekîl olmadığı ve vekîl olarak Allah'ın yeteceği beyan edilmektedir. Diğer taraftan pek çok ayette Hz. Peygamber'in vekîl olmadığı zikredilmektedir.· Düğünden evvel - Geleceğini görmek için.

· Düğünden sonra - Özel hayatına saygı gösterilmesi için...

· İletişim: Hevesli olduğun konularda planlı ve uygun davranışlarda bulunmak için

· Durum: Kaderi bir tartışmaya mahkum etmemek

·Sonuç: Dünyaya bir güzellik bırakmak
· El Kaviyy - Monotonluktan kurtulmak için - dünyada da mutluluk için

·

· El Kaviy anlamı, her şeye gücü yeten eşsiz büyük ve kudretli kimseyi ifade etmek için kullanılmaktadır. El Kaviyy Allah'ın isimlerinden bir olup aynı zamanda onun gücünü anlatmaktadır. Esma-ül Hüsna'da da yer alan El Kaviyy, Allahu Teala'nın gücünün mutlak ve eşsiz olduğunu vurgulamaktadır. Kur'an-ı Kerim içerisinde Allah'ın sıfatları sürekli dile getirilmektedir. Bu bağlamda; Enfal Suresi, Hud suresi, Mümin Suresi ve Ahzab Suresi'nde El-Kaviyy esmasına değinilmektedir.· Düğünden önce - İnsanlara kendi kimliklerine göre hitap etmek için.

· Düğünden sonra – En iyi ve gerektiği gibi soruları sormak için.

· İletişim: Macera duygusunu ve sevgisini güvenli ve seviyeli olarak planlamak için

· Durum: Fırsatları kendi lehine çevirmek
Sonuç: Herkesin sevgisini kazanmak ve Allah'a layık olmaya çalışmak
· El Metin - Her gün kendine kaliteli vakit ayırmak için - dünyada da mutluluk için

· İlk anlamı güçlü, sağlam ve kudretli olan anlamına gelmektedir. Allahu Teala karşısında kullar acizdir. Allah'ın gücü ve kudreti yardımı ile eksikliklerinden kurtulmaktadır. El Metin'in ikinci bir anlamı ise herhangi bir zorluk çekmeyen, her şeye gücü yeterek sıkıntıya girmeyen anlamındadır. Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “sağlam, kuvvetli, sert ve dayanıklı olmak” mânasındaki metânet kökünden türemiş bir sıfat olup “çok güçlü ve sağlam” demektir. Kur’an-ı Kerim’de Metîn ismi tek Zariyat süresinde geçiyor. Şüphesiz Allah’ın kendisi, rızık verendir, Metîn ( sağlam olan), kuvvet sahibi olandır. Zariyat-58· Düğünden önce - Her istediğini elde etmek için

· Düğünden sonra - Yolculuklarda

· İletişim: Perişan haldeyken yabancılara yakalanmamak için

· Durum: Tabiatı tanımak
Sonuç: Toplum içinde kabahatli çıkmamak


· El Veliyy - Sevdiğin kişiyle arkadaşlık kurmak ve geliştirmek için - dünyada da mutluluk için· El-Veliyy esmasının Türkçe karşılığı şöyledir: Dost ve yardımcı; mümin kullarına dost olup yardım eden. Allah, sevdiği kullarının dostudur. Allah, sevdiği kullarına yardım eder onların kalbine ferahlık ve genişlik verir. El veliyy anlamı, dost ve yardımcı manasına gelmektedir. Allah'ın dostluğuna sığınan kullar, ondan yardım dilemekte ve işlerinin hayırlısını nasip etmektedir. Al-i İmran Suresi, 68. ayet: Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.

·

· Düğünden önce - Kitap paylaşımında sorun yaşamamak için.

· Düğünden sonra - Bürokratik konularda kolaylık...

· İletişim: Büyük aşk bulduğun anda dünyada hislerinin karşılığını kaybetmemek için

· Durum: İnsan sarrafı olmak

·Sonuç: Karamsar olmamak
· El Hamid - Afiyet ve nezaket için - dünyada da mutluluk için

· Hamîd kelimesi “iyilik, güzellik ve erdemlilikle niteleyip övmek” anlamındaki hamd masdarından sıfat olup “övülen, övgüye lâyık bulunan”, ayrıca “öven” mânalarına gelir. Âlimlerin çoğu, esmâ-i hüsnâdan biri olarak hamîdin ilk anlamına öncelik vermiştir. El- Hamid anlamı bakımından övülmeye layık olan, ihsan sahibi demektir. Allah'ın yüceliğini ifade eden bu adı kullarına ona sığınması gerektiği, ondan başka yaratıcının olmadığını ifade eder. Allah'a karşı hamt etmek kulların görevidir. Hamide ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hamide ismini koymak caizdir.

·

· Düğünden önce - Çocuklarını evlendirmek için.

· Düğünden sonra - Sağlık

· İletişim: Şefkat, anlayış ve iletişiminde mantıklı olmak için

· Durum: Bir anne gibi çocukları sevmek

·Sonuç: İsyan etmemek
· El Muhsi - Herkese mutluluklar dilemek için - dünyada da mutluluk için

·

· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “saymak, miktarını bilmek; ezberleyip kavramak” anlamındaki ihsâ masdarından sıfat olan muhsî kelimesi “sayıp ayrıntılarıyla tesbit eden” demektir. El-Muhsi esmasının Türkçe karşılığı şöyledir: Allah, sonsuz ilim sahibidir. Allah her şeyin sayısını bilen. Her yapılanı tek tek tespit eden ve sayandır. Allah sonsuz ilmi ile her şeyi kuşatandır. Allah her şeyi gören ve bilendir. Her şey O'nun kontrolü altındadır. "Ey gizli açık her şeyin sayını bilen Ya Muhsi, her şeyi sen yarattın; yarattıklarının sayısını bilen yalnız sensin.” Kur'an-ı Kerim de El-Muhyi esması birden çok surede geçmektedir. Araf Suresi'nin 158.ayeti, Mürselat Suresi'nin 20. ayeti, Rum Suresi'nin 50.ayeti esmanın bahsedildiği surelerdir. El-Muhyi esmasının Yasin Suresi'nde geçmesi de insanların dikkatini çekmektedir. Zikir saatleri ve zikir şekli de belirtilmektedir.

·

· Düğünden önce - Sosyal konularda başarı için.

· Düğünden sonra - Hayatta ihanete uğramamak için...

· İletişim: Cesaretini sevgi ve huzur yolunda kullanmak için

· Durum: İnsanların haddini bilmesi için zorlanmamak

·Sonuç: Hayallerinin yıkılmaması için

· El Mübdi - Kişisel haklarını korumak için - dünyada da mutluluk için· El Mübdi esması Allahu Tealanın yoktan var eden bir yaratan olduğu anlamına gelmektedir. El Mübdi esması Allahu Tealanın mahlukatı ilk defa yarattığı ve benzersiz olarak yarattığı anlamına gelmektedir. El-Mübdi anlamı, kısaca maddesiz olan ve örneksiz yaratan olarak tanımlanabilmektedir. Kainatı ve onun içindekileri hiç yoktan var eden Allah'ı (cc) isimleriyle tanımak kazanılacak en faydalı ilimlerden biridir. Kur'ân-ı Kerîm'de mübdi' ve muîd kelimeleri geçmemektedir.

·

· Düğünden önce - Ahireti hafife almamak için

· Düğünden sonra - Ayrılmak isteyen eşler için kolaylık

· İletişim: Geçmiş hataların arasında kimliğini, karakterini kaybetmemek için

· Durum: Önemsemediğin konularla tekrar karşılaşmamak

Sonuç: İnsanların ne düşündüğünü fazla önemsememek


· El Muid - Kıyamet gününde ailene koşmak için - dünyada da mutluluk için· El-Muid anlamı, Allah'ın can verdiği, vermiş olduğu canı aldığını ve ahiret günü ölen tüm canları tekrardan dirilteceğini ifade eden bir Esma-ül Hüsna'dır. Bu esma ile tek yaratıcının Allah olduğu vurgulanmakta ve onun güç ve kudretine sığınmak için zikredilmektedir. El Muid esması dua sonrasın, namaz esnasında ve sonrasında ya da zikir vaktinde zikretmek oldukça hayırlıdır. El Muid esması Allahın can veren verdiği canı tekrar alabilen ve ölen canlıları tekrar canlandıran tek yaratıcı anlamına gelmektedir. Allahu Teala yarattıklarının canını almaya ve tekrar diriltmeye muktedir olan yaratan anlamına gelmektedir. Zât-ı ilâhiyyeye nisbet edildiğinde “yaratmayı tekrarlayan, tekrar yaratan” mânasını taşır (a.g.e., a.y.). Kur'ân-ı Kerîm'de mübdi' ve muîd kelimeleri geçmemektedir.

·

· Düğünden önce - Ölüm anında doğru duayı okumak için.

· Düğünden sonra - Geçmişin önemsiz izlerini silmek için...

· İletişim: Sürpriz mutluluklar arasında özel günleri iyi bir iletişimle yaşamak için

· Durum: Zamanında her güzelliği yaşamak

·Sonuç: Sevdiğin konuları güçlendirmek

· El Muhyi - Peygamberlere saygılı ve yakın olmak için - dünyada da mutluluk için

·

· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “diri ve canlı olmak, yaşamak” anlamındaki hayât (hayevân) kökünün if'âl kalıbından sıfat olan muhyî “yaşatan, dirilten” demektir. Allah'ın ismi veya sıfatı olarak “hayatla ilgisi bulunan varlıkta hayatı yaratan, can veren” diye açıklanır. Muhyî dirilten, zıttı Müîd' öldüren demektir. Muhyî Kur'an'da Allah'a nisbetle iki yerde isim olarak geliyor. Müîd' ise hiçbir yerde isim olarak gelmeyip hep fiil formunda geliyor. Bunun anlamı şudur: Allah öldürme işini doğrudan üslenmemiştir, bu iş ile Zatı arasına mesafe koymuştur.

·

· Düğünden önce - Ev hayvanları edinmek için

· Düğünden sonra - Her işin hakkını vermek ve karşılığını almak...

· İletişim: Güçlüyken güçsüz, haklıyken haksız duruma düşmemek için

· Durum: Dişlerinin bakımı ve korunması

·Sonuç: Her gün daha bakımlı olmak

· El Mümit - Olayları ve hayatı abartmamak için - dünyada da mutluluk için

· El Mümit esması anlamı her canlıya ölümü tattıracak yani ölümle karşılaştıracak anlamına gelmektedir. El Mümit esmasından Allahu Tealanın istediği zaman istediğinin canını almaya muktedir olduğunu ve istediğini de yaşatmaya muktedir olduğunu anlatan bir esmadır. Allah her gücü elinde barındırandır. El Mümit esması zikredilerek Allah'ın gücünü, ölüm ve yaşamın yalnızca onun ellinde olduğunu anlamımızı rahat bir şekilde sağlamaktadır. Ya Mümit esması Kur'an-ı Kerim'de

geçmektedir. Ve şu şekilde faziletleri ifade edilmiştir; "Hayat veren de öldüren de odur. O, bir işe hükmettiği (karar verdiği) zaman ona sadece "Ol!" Der.

·

· Düğünden önce - Ölümü düşünmek için.

· Düğünden sonra - Hayatının değerini bilmek için...

· İletişim: İş ve ev hayatını iyi dengelemek için

· Durum: Duyu organlarının sağlıkla parlaması

·Sonuç: Paranı güzel şeylere harcamak
· El Hayy - Evlilikle ilgili konular için - dünyada da mutluluk için· El-Hayy anlamı genel olarak hayatın kaynağı demektir. Allah-u Teala tüm yaşamın kaynağıdır. O yaradandır ve yüce bir varlıktır. El- Hayy esması Arapça kökenli bir isim olup diri, canlı ve ölümsüz anlamına gelmektedir. Hayy kelime anlamı olarak 'Diri, canlı olan; ölmek şanında olmayan' şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kelime anlamı ile beraber El-Hayy ayrıca faziletleri, esması ve zikri bulunmaktadır. El Hayy esması Kur'an-ı Kerim'de de sıkça geçen esmalardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de geçen El Hayy esması ile alakalı ayetler şu şekildedir; "Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan." (Furkan Suresi, 58. Ayet Meali) "Daimî bir hayat sahibi ancak O´dur.

·

· Düğünden önce - Enerjini korumak için.

· Düğünden sonra - Sabırla beklemek gereken durumlar için

· İletişim: Arkadaşlarınla mesafeni korumak için

· Durum: Zararsız şeylerle uğraşmak

·Sonuç: Çocuklara iyi örnek olmak

· El Kayyum - Kaliteden ödün vermemek için - dünyada da mutluluk için

· El-Kayyum; Allah'ın zati sıfatıdır. Yani sadece Yüce Allah'ın sahip olduğu vasıftır. El-Kayyum; her şeyin varlığı ve varlığının devamı kendisine bağlı olan; kainatı sevk ve idare edendir. Sürekli yaratan, yarattıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, onları koruyup

gözetendir. "...( Allah ) O'ndan başka tanrı yoktur. O, hayydir, kayyumdur..." ( Bakara Suresi Ayet 255 )"...ölümsüz ve daima diri olan Allah' a güvenip dayan..." ( Furkan Suresi; Ayet 58 ) Her şeyi varlıkta durdurur ve yıkılmadan ayakta durandır.

·

· Düğünden önce - Meditasyon yapmak için.

· Düğünden sonra - Bir konunun doğrusunu anlamak için...

· İletişim: Boş heveslere kapılmamak ve kulak asmamak için

· Durum: Ahireti küçümsememek

·Sonuç: Küçük rahatsızlıklar yaşamamak

· El Vacid - Çocuklarını güvenle büyütmek için - dünyada da mutluluk için

· El-Vâcid; Allahu Teala, dilediği her şeye sahip olur anlamı üzerinden tabir edilmektedir. Bu konuda hiçbir engelleme ile karşılaşmaz. Bir şeyi ele geçirmek istediği zaman tedbir almak, tuzak kurmak ya da zaman kollamak gibi gibi bir ihtiyacı bulunmaz. İstediği her şey arzu ettiği zaman O’nun huzurundadır. Bütün yarattıkları

· O’nun tasarrufu ile beraber O’nun emri altındadır. O hiçbir şeye muhtaç olmayan ve dilediği zaman elde eden şeklince kısaca ifade etmek mümkün. Vâcid kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de geçmemekle birlikte sekiz âyette fiil kalıplarıyla zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmiştir.

·

· Düğünden önce - Allah'ı her işine şahit tutmak için.

· Düğünden sonra - İyi bir alışveriş İçin...

· İletişim: Kaderin sayfalarını kendi lehine yaşamak için

· Durum: Terbiyeni bozmamak
Sonuç: çabuk yıkılmamak
· El Macid - Teknolojiyi iyi kullanmak için - dünyada da mutluluk için

· El – Macid ismi şerifi de, Yüce Allah'ın ne kadar cömert olduğunu, kullarını bolluk ve bereket ile ödüllendirdiğini nitelemek için kullanılan, faziletli bir esmadır. El – Macid tüm bunlara ek olarak, Allah'ın çok ikram ve kerem sahibi olduğunu da vurgulamasıyla önem kazanmaktadır. Allah (c.c.) çok cömert ve çok eli bol oldur. Bu isim de Allah'ın (c.c.) bu sıfatlarını taşımaktadır. El-Macid onun ölçüye sığmayan cömertliğini ifade eden bir isimdir. El-Macid aynı zaman da çok kerem ve ikram sahibi olduğunu anlatan bir isimdir. Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan. YA MACİD, Ey göklerde ve yerde en yüksek şân kendisine ait olan MECÎD, Şânın öyle yüce ki, Her türlü övgüye layık olan ancak Sensin. Şânın öyle yüce ki, Eşi benzeri olmayan ancak Sensin. Şânın öyle yüce ki, Her şeye gücün yeterken hemen ceza vermezsin. Şânın öyle yüce ki, Kullarına sayılamayacak nimetler bahşedersin. Şânına layık bir şekilde bağışla bizleri de. Yüceliğin karşısında secdeye kapanma şerefini bahşet bize. Kur'an-ı Kerim'de içerisinde El-Mecid ismi şerifi geçen sure ve ayetler bulunmaktadır. Bunlar Hud Suresi 73. ayet, Buruc Suresi 15. ayeti şeklindedir.

· Düğünden önce - Aşırıya kaçmamak için.

· Düğünden sonra - Arada derede kalmamak için...

· İletişim: Hiç kimsenin hakkını yememek için

· Durum: Nezle grip kolay atlatmak

Sonuç: Hasret çekmemek
· El Vahid - Özel hayata yönelik her durum için - dünyada da mutluluk için

· "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan." El Vahid esması eşi ve benzeri olmayan demektir. Allahu Tealanın eşi ve benzeri olmayan tek olması anlamına gelmektedir. Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Vahid diğer ismi şeriflerde olduğu gibi Allah hakkında bizlere bilgi vermektedir. Allah'ın eşinin ve benzerinin olmadığı anlamına gelen El Vahid O'nun tek olduğunu bizlere anlatmaktadır. El-Vâhid; و-ح- د harflerinden oluşmuş bir ismi faildir. Manası; ortağı, misli bulunmayan bir ve tek demektir. Cüzlerden parçalardan meydana gelmemiş ve cüzlere parçalara ayrılması mümkün olmayan, Zatında, Sıfatlarında, İşlerinde, İsimlerinde, Hükümlerinde asla şeriki (ortağı) benzeri ve dengi bulunmayandır. Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz / kulluk yapanız.”(Bakara suresi / 21. Ayet) O'nu (c.c) tanımaktan kaçınmamak gerekir. Allah'ın eşinin ve benzerinin olmadığını kanıtlayan esması El-Vahid (c.c) haberimizin konusu.

· Düğünden önce - Yalnızlığını sevmek için.

· Düğünden sonra - Benzer tavırlarda karakterlerle buluşabilmek için...

· İletişim: Mistik bir dünyada günaha düşmemek için

· Durum: Davetsiz misafire maruz kalmamak
Sonuç: Akademik başarıların devamı
· Es Samed - Namaz, oruç ve ibadetlerde devamlılık için - dünyada da mutluluk için

· Zeval bulunmayan herkesin muhtaç olduğu yegane merci, isteklerin ve muratların verilmesi, ıstırapların giderilmesi ve müracaat edilen tek merci anlamına gelmektedir. Yerde ve gökte, her yerde kendisine muhtaç, fakat kendisi hiçbir zaman muhtaç olmayan. Varlığına bir şeyin girmesi veya çıkması olanaksız, hiçbir şeye muhtaç olmayan manalarına gelmektedir. Es Samed esması Türkçe anlamı Allahu Teala’nın

· muhtaç olmayan tek yaratıcı olduğu her şeyin ve herkesin ona muhtaç olduğu anlamına gelmektedir. Samed Kur'an'da İhlâs sûresinde (112/2), Allah'ın birliği ilkesinin anlatılması sırasında O'nun yaratılmışlık özelliği taşımayıp herkesin sığınacağı yegâne varlık olduğu ifade edilirken geçmektedir.

·

· Düğünden önce - Oruç tutmak için

· Düğünden sonra - Doğru zamanda doğru esmaül hüsnayı okumak için

· İletişim: Aşırı samimi insanlardan çabuk ve zarar almadan kurtulmak için

· Durum: Tarzını oluşturmak ve sevgi görmek
Sonuç: Farkındalıkla yaşamak
· El Kadir - İyi niyetini korumak için -dünyada da mutluluk için

· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “gücü yetmek; ölçü ile yapmak, planlamak” mânalarındaki kadr (kudret) kökünün iftiâl kalıbından türemiş bir sıfat olup “gücü yettiği fiilen sabit olan” demektir. Allahü Teala'nın, kudret ile kudret sahipleri üzerinde arzu ettiği gibi tasarruf edendir. O’nun ‘Kadir’ olması demek istediği zamanda ve istediği şekilde yaratması ve bu güce sahip olması şeklinde ifade edilmektedir. Kısaca Muktedir Allahü Teala'nın bilfiil gücünü yarattıklarında göstermesi olarak da dile getirmek mümkün. Kādir ismi yedi âyette tekil, beş âyette

tâzim ifade etmek üzere çoğul sîgasıyla Allah'a izâfe edilmiştir. Bunlardan başka doksan dokuz isim listesinde bulunmayan kadîr ismi kırk beş âyette, muktedir ismi de dört âyette.

· Düğünden önce - Torun sahibi olmak için.

· Düğünden sonra - Uygar şartlarda gereken rolleri üstlenmek için...

· İletişim: Yardıma ihtiyacı olan kişilere hayırlı duada bulunmak için

· Durum: Hediye alıp vermek
Sonuç: Takdir edilmek
· El Muktedir - Samimiyetini sevgiyle paylaşmak için - dünyada da mutluluk için

· Allahü Teala'nın, kudret ile kudret sahipleri üzerinde arzu ettiği gibi tasarruf edendir. O’nun ‘Kadir’ olması demek istediği zamanda ve istediği şekilde yaratması ve bu güce sahip olması şeklinde ifade edilmektedir. Kısaca Muktedir Allahü Teala'nın bilfiil gücünü yarattıklarında göstermesi olarak da dile getirmek mümkün. Muktedir ismi Allah'a izâfe edildiği dört âyette “bir işi gerçekleştirmeye fiilen güç yetiren” anlamını ifade etmektedir. El-Muktedir (c.c.) esmasının manası : Her şeye gücü yeten kuvvet ve kudreti olan, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden, her mevcudu kuvvet ve kudreti altında tutan demektir. İktidarı tüm varlıkta geçerli olan.Mutlak tasarruf sahibi. Kehf Suresinin 25. ayetinde Allah'ın her şeye muktedir olduğu yazılıdır.

· Düğünden önce - Tutumlu olmak için.

· Düğünden sonra - Kıskançlık hissi ile iyi baş etmek için...

· İletişim: Aşık olduğunda ilk aşk heyecanını hayata doğru aktarmak için

· Durum: Kabiliyetinin hor görülmemesi
Sonuç: Esaretten kurtulmak
· El Mukaddim - Davetlere katılmak için - dünyada da mutluluk için

· El-Mukaddim İsmi şerifinin anlamı; Allahu Teala, dilediği şeyi öne alan, herhangi bir kimseyi veya şeyi önde bulundurandır. Allah'ın daveti her daim ve kesintisiz olarak geneldir. Ancak Hidayet ettikleri davete uyar, ileri gider. Diğer yandan Hidayet etmedikleri ise geride kalır. Allah'ın getirdiği yasaklar ve emirler tüm kullar için geçerlidir. Ancak Allah'ım muvaffak ettikleri bu kurallara uyar ve yükselir. Muvaffak etmeyenler ise geri kalır. Bu yüzden hem Allah'tan Hidayet istemeli hem de akıl ve irademizi itaat yönünde kullanmalıyız. Bu anlamı üzerinden fazileti ile beraber El-Mukaddim ismi şerifini dile getirebilirsiniz. Onların eceli geldiği zaman artık bir saat tehir edilmez ve öne alınmaz.” (Yunus suresi / 49. ayet) İslam'ın kitabı Kuran-ı Kerim'de el-Mukaaddim (c.c) esması; Gerek ümmetler için ecel, gerekse bireyler için ecel sadece Allah'ın (c.c) elindedir. Her ümmetin bir eceli vardır.

· Düğünden önce - Çocuk sahibi olmak için.

· Düğünden sonra - Hakkında hayırlı olanı yaşamak için...

· İletişim: Sanatın hislerini beslediği yönde hayatta yol almak için

· Durum: Kötü günleri kendine çekmemek
Sonuç: Şeref ve haysiyetinle oynanmaması
· El Muahhir - Günü iyi ve dolu dolu yaşamak için - dünyada da mutluluk için

· Allah'ın 99 isminden biri olan El-Muahhrir, istediğini geride bırakan, unutturan, gözden düşüren demektir. Bu esma aynı zamanda dilediğini başka zamana erteleyen, cezalandırmak için acele etmeyen, sonraya bırakan anlamına gelir. El Muahhir isminin anlamı istediğini alan, istediğini geciktiren veya istediklerini de geri bırakan demektir. Allah (cc) her şeyi büyük bir düzen ve muntazamlık içinde yaratmıştır. Bu nedenle de yaşanması gereken bazı şeyleri başta verirken bazılarını da en sona bırakır. Allah (cc) bazıları için bazı şeyleri bilerek geride bırakır ve kullarına bir şekilde mesaj vermeye çalışır.

·

· Düğünden evvel - Aşk acısı yaşamamak için.

· Düğünden sonra - Güzellik ve bakımlılık için...

· İletişim: Psikolojinin sağlıklı olması ve güven altında tutulması için

· Durum: Düşüncelerinin telafi ve takviyesi
Sonuç: Daha azla yetinmemek
· El Evvel - Evrenin gizeminin etkilerine karşı hazırlıklı olmak için - dünyada da mutluluk için

· Önce ve ilk anlamına gelen El Evvel esması, El- Mukaddim ismi ile yakın anlamlıdır. Her iki esma da Allah'ın bir başlangıcının olmadığı, O'nun tüm yaratılmışlardan önce olduğu anlamına gelir. Yaratılmak veya doğmak fiilleri yalnızca Allah'ın kullarına özeldir. Bununla birlikte Allah'ın bir başı, başlangıcı ve sonu yoktur. Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce Allah'ın varlığı tüm mahlukatlardan öncedir. O'nun varlığının evveli yoktur. Diğer varlıkların tümü, varlığını Ondan alır. Bütün tabiatı yaratmış olanın, evveli olamaz. El- Evvel, öncesi ve başlangıcı olmayan demektir. Allah tüm eksikliklerden münezzeh olduğu gibi zamandan da uzaktır. Onun insanlar gibi dünü, bugünü ve yarını yoktur. İhlas Suresinin 3. ayetinde de Allah'ın doğmamış ve doğurmamış olduğu bildirilir.

· Düğünden önce - Tarih konusunda yanılmamak için.

· Düğünden sonra - Yanlışa sapmamak için

· İletişim: Yaşam enerjini korumak ve amaç edinmek için

· Durum: Suistimal edilmemek
Sonuç: Yalancı çıkmamak
· El Ahir - Geleceğinin önemini unutmamak için - dünyada da mutluluk için

· Allah'ın bir öncesinin olmadığı gibi bir sonunun da olmadığı anlamına gelir. O, tüm zamanlardan münezzehtir. Evreni yaratmadan önce de vardı, kıyamet günü her şey helak olduktan sonra da yalnızca O olacak demektir. Allah’ın Âhir olduğunu bilmek, insana sebeplere fazla önem vermemeyi, onlara bel bağlayıp güvenmemeyi, üzerinde fazla durmamayı öğretir. Bu sebeplerin sonuçta mutlaka yok olacağını ve son bulacağını, sadece Âhir olan Allah’ın bâki kalacağını bilmesini sağlar. Geçici varlıklara bağlanmak, yokluğa bağlanmaktır. Halbuki Âhir olan Allah’a bağlanmak, kesinlikle yok olmayacak ve ebediyen varolacak olana bağlanmaktır. O’na bağlanan yok olmayacak ve varlığı bir kesintiye uğramayacaktır. Oysa yok olacak geçici şeylere bağlanmak böyle değildir. Fani şeylererin yok olmasıyla, onlara bağlananlar da yok olacaktır. Allah’ı bu şekilde tanıyan daha bir samimiyetle O”na ibadet etmeye çalışır. O’ndan başka hiçbir şeye güvenip bel bağlamaz. Sadece Allah’a yönelmenin ve O’na dayanıp güvenmenin bir zorunluluk olduğunu anla. Her şeyin O’na döneceğini hatırından çıkarma. O’na kulluk et ki, kulluğun O’nun katında geçerli olsun. Kur'ân-ı Kerîm'de 26 âyette el-yevmü'l-âhir ifadesi geçmektedir.7 Bunlardan biri Mekkî veya

Medenî oluşunda ihtilaf edilen Ankebût sûresinde yer alsada (29/36), diğer âyetler Medenî sûrelerde yer almaktadır.

· Düğünden önce - Yaşadığın şehre saygı duymak için.

· Düğünden sonra - Her işinde Allah'ı anmak için...

· İletişim: Saf ve temiz bir sayfaya leke sürdürmemek için

· Durum: Duyguların özgürlüğü
Sonuç: kendini savunmak zorunda kalmamak
· Ez Zahir - İnancını sürekli taze tutmak için - dünyada da mutluluk için

· Esmaül Hüsna'nın içerisinde bulunan faziletlerden birisi de Ez-Zâhir isminin faziletleridir. Ez-Zâhir zahir isminin anlamı ise görünen, varlığı aşikar olan anlamına gelmektedir. Diğer bir anlamı ise aşikar olan ve kati delillerle bilinen anlamına gelmektedir. Esmaül hüsna'nın içinde yer alan ez zahir isminin anlamı varlığı belli olan, varlığı kati olan ve görünen demektir. Ez zahir ismi ile Allah'ın (cc) varlığının birçok delille ortaya koyulduğu ve belli olduğu şeklindedir. Zâhir ismi bir âyette (el-Hadîd 57/3) “zâtı ve mahiyeti bakımından gizli olan” anlamındaki “bâtın” ismiyle birlikte geçer, “muttali kılmak; galip getirmek” mânalarına gelen “izhâr” kavramı da Allah'a nisbet edilir.

· Düğünden önce - Dalgınlık yaşamamak için.

· Düğünden sonra - İntikam ve hırstan kurtulmak için

· İletişim: Haz ve coşkuyu seviyeli yaşamak için

· Durum: Kavramsal bütünlük
Sonuç: Uzun süreli arkadaşlıklarında sevgiyi tatmak
· El Batın - İnancını gizlide yaşamak için - dünyada da mutluluk için

· El Batın Allah'ın zatının görülmesi ve mahiyetini bilinmesi açısından gizli olması demektir. Allahu Teala El Batın esmasında zatının gizli olmasını El Zahir esmasında da görünen olmasını ifade etmektedir. Allahu Tealanın zatının dünyada yarattıkları

tarafından görülmesi gizli bulunmaktadır. El-Bâtın ismi şerifinin anlamı ‘Allahu Teala, gizlidir’ biçiminde ifade edilmektedir. O gözle görülmez ve ayrıca künhüyle bilinemez. İnsan yaptığı her şeyde ve davranışlarıyla sınırlı varlıklardır. Allah ise sınırsızdır. Sınırlı olan varlıklar sınırsız olan ihata ile idrak edemez. Zahir-bâtın kelimeleri, bizzat Kur'ân'da geçer. Mesela, Allah Teâlâ'nın, “ez-Zahir” ve “el-Bâtın” (Hadid 57/3) isimleri buna bir örnektir. Ayetlerde ayrıca, zahirî ve bâtınî nimet (Lokman 31/20), zahirî ve bâtınî günah (Enâm 6/120, 151); dünyanın zahiri (Rum 30/7) gibi ifadeler kullanılır.

· Düğünden önce - Şaşkınlığa uğramamak için.

· Düğünden sonra - Uzun soluklu çözümlerde zarara uğramamak için...

· İletişim: Sırlarını güvenle korumak ve el almak için

· Durum: Başkalarından iyi olmak
Sonuç: Elinden tutan bir dost bulmak
· El Vali - Dünyada da iyilik istemek için - dünyada da mutluluk için

· El Vali esması, dünyayı ve kainatı idare eden, varlıkları gözetip koruyan anlamına gelir. Bütün kainat Allahu Teala tarafından yaratılmıştır ve düzeni onun tarafından tatbik edilmekte, kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz kainatta her ne yaşanırsa yaşansın, Allah hepsinden haberdardır ve hepsi Allahu Teala'nın kontrolü ve bilgisi dahilindedir. El Vali isminin ilk anlamı evreni ve kainatı kusursuz, eksiksiz bir şekilde yöneten demektir. Günlük ibadetlerde Fatiha Suresi ile birlikte zikredilen El Vali esması, kişinin giriştiği her işte başarılı olmasını sağlar.

· Düğünden önce - Dünya ülkelerini gezmek ve tanımak için. Tüm dinlere saygılı olmak için.

· Düğünden sonra - Arkadaşlık için

· İletişim: Zayıf yanlarını hissedip baş etmenin yollarını bulmak için

· Durum: Zamansız aşk yaşamamak
Sonuç: Pişmanlık ve üzüntüyle karar almamak
· El Müteali - Saf duygularını korumak ve yaşamak için - dünyada da mutluluk için

· El- Müteali yaratılmış tüm varlıklardan üstün ve yüce olan demektir. Allah'ın yaratma gücü, ilmi ve kudreti sonsuzdur. Gücünün yetmeyeceği şey yoktur. El Müteali, Allah'ın göz ile görülemeyen, akıl ile idrak edilemeyen, yüce bir varlık olduğunu belki de en iyi anlatan ismi şeriftir. İnsan olarak bizler hem beden olarak hem de zihin olarak kısıtlı varlıklarızdır. Bu sebeple peygamberlerin dışında hiçbir insan, Allah'ı tam anlamıyla tasavvur edemez, çünkü kapasitesi yeterli değildir ve Allah'ın yüceliği sınırsızdır. El-Müteali, Yüce Allah'ın göz ile görünmeyen, akıl ile algılanmayan bir varlık olduğunu anlatmaya çalışan en önemli ismi şeriftir. İnsanlar bazı konularda kısıtlıdır. Dolayısı ile sadece Peygamberimiz Allah'ı tam olarak algıladı. İnsanların zihinleri buna yeterli gelmez. Allah'ı hiç bir şeye benzetmek mümkün değil, O sınırsızdır. El-Müteâlî Anlamı

· Allah bilindiği gibi yücedir, kusursuz ve alidir. Bu nedenle bütün övgüler, tüm bir kainati örneği olmayan bir biçimde yaratan, yoktan var eden Allah'adır. Ra'd sûresinde yer alan müteâlî ismi (13/9) İbn Kesîr dışındaki kıraat imamlarınca müteâl şeklinde okunmuştur.

· Düğünden önce - Allah'ı unutmamak için.

· Düğünden sonra - Açık fikirli olmak için...

· İletişim: Resmi ortamlarda başarı için

· Durum: Korkaklarla fazla muhatap olmamak
Sonuç: Güzel muhabbet etmek
· El Berr - İyiliklerinin kaderine katkısı olması için - dünyada da mutluluk için

· Yarattıklarına karşı rahmet ve ihsanı bol olandır. Söz ve hareketlerine mutlak sadık olandır. Bütün yarattıklarına rızk taksim eden ve rahmeti ile muamele edendir. Takva sahibi olan kullarına çok sevap verendir. Güzel düşünce ve duygulara sahip olan kullarını mükafâtlandırandır. Kötülüklerden vazgeçen kullarını mükafâtlandırandır. İsyan eden kullarına işledikleri günahlar oranında cezalandırandır. İbadet eden ve kendisine yönelen kullarına hidayeti ile muamele edendir. Allah’ın Ber isminin insandaki tecellisi, “su katılmamış saf iyilik” anlamına gelen birr’dir. Birr Kur’ani bir kavramdır. Birr anlamındaki bir iyilik, fıtrat üzerinde yükselen bir iyiliktir. Zira insan fıtratı iyidir ve iyiyi sever. İyilikten nefret eden kimse yoktur. En kötüler bile kendilerine kötülük yapılmasını istemez, kötülük yapanı ödüllendirmez.

· Düğünden önce -Önemli konuları araştırmak için

· Düğünden sonra – Aura temizliği

· İletişim: Hayvanların da hisleri olduğunu unutmamak için

· Durum: Zarif ve görgülü davranmak
Sonuç: Toplumda hak ettiğin yerde olmak
· Et Tevvab - Tövbe etmek için - dünyada da mutluluk için

· Et-Tevvâb Esmaül Hüsna isimlerinden birisidir. Allah'ın diğer isimleri gibi Et-Tevvâb isminin de bir anlamı bulunmaktadır. Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvâb ismi anlamı kulların dönüşlerini kabul eden ve cezadan vaz geçen anlamında gelmektedir. Et Tevvab tövbeleri kabul eden ve tövbe edenleri seven anlamına gelmektedir. Allahu Teala tövbe ediniz kabul edeyim buyurmuştur. Et Tevvab esması da Allah’ın tövbeleri kabul eden kullarının tövbe etmesini isteyen kulları için af ve mağfiret kapılarını açarak yönelmelerini isteyen olduğunu göstermektedir. Et Tevvab esması Türkçe anlamı tövbe edenleri seven günahlarından tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden tek yaratıcı Allah olduğu anlamına gelmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de tövbe (tevbe) kavramı fiil ve isim kalıplarıyla otuza yakın âyette Allah'a izâfe edilmektedir. Tevvâb ise Allah'ın bir ismi olarak dokuz âyette rahîm, bir âyette hakîm ismiyle, bir âyette de tek başına geçmektedir.

·

· Düğünden önce - Kendini ölçüp tartmak için.

· Düğünden sonra - Büyük günahlardan korunmak için

· İletişim: Aşırı kabiliyet gerektiren konularda haddini aşmamak için

· Durum: Hakaretin hesabını sormak

·Sonuç: Kafanı iyi kullanmak
· El Müntekim - Zulme karşı duyarsızlaşmamak için - dünyada da mutluluk için

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El-Müntakim, Allah'ın suçluları cezalandırması anlamına gelmektedir. Allah suçluları, kul hakkı yiyenleri ve zulüm edenleri şiddetli bir şekilde cezalandıracaktır. Zulüm edenler ve kul hakkı yiyenler Allah katında kıyas edilerek cezalandıracaktır. Allah'ın en faydalı isimlerinde biri olan El-Müntekim esması,

zalimleri, kafirleri ve münafıkları çok şiddetli bir şekilde cezalandıran anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Allah bu zalimleri kıyamet gününde cezalandıracaktır. Bu kapsamda ahiret gününde kul hakkı yiyen, Allah'a şirk koşan ve çok günah işleyen kullar cehenneme girecektir. Müntekim hangi ayette geçiyor?

· (A'râf 7/85-92; Hûd 11/84-95).

· Düğünden önce - Asi olmamak için.

· Düğünden sonra - Zan altında kalmamak için...

· İletişim: Tevazu ve tedbiri elden bırakmamak için

· Durum: İşini aşkla beslemek
Sonuç: Dünyada kabul gören çözümlerle yaşamak
· El Afuvv - Affedilmek ve eşini affetmek için - dünyada da mutluluk için

· El-Afüvv ismi şerifinin anlamı ‘Allahu Teala günahları kökünden kazımak suretiyle tamamen ortadan kaldırır’ şeklinde kısaca ifade etmek mümkün. Kiramen Katibin meleklerinin Allahu Teala kayıtlarını siler. Hatırlamak suretiyle kulları mahcup olmasın diye onların günahlarını unutturur. Bu isim üzerinden nasip almış olan kullar, diğer taraftan sürekli olarak Allah'tan af diler. Bu doğrultuda ayrıca herhangi bir şekilde ümitsizliğe kapılmazlar. Allahü Teala yarattığı kullarına karşı çok affedicidir. Afüvv kelimesinin öncelikle anlamına bakıldığı zaman ‘Hiçbir sorumluluk kalmayacak biçimde günahları affeden’ anlamı üzerinden bilinmektedir. Allahü teâlâya ithaf ile beraber bu anlamı kapsamında, El-Afüvv ismi şerifinin faziletlerinden faydalanabilirsiniz. El Afüvv isminin dini anlamda pek çok anlamı bulunmaktadır. Öncelikle kelime olarak çok affedici, bağışlayan, mağfiret eden anlamlarında kullanılmaktadır. Buradan da görüldüğü El Afüvv isminin Allah'a aittir. Bunun yanında günahları çokça affeden, cezalandırmaktan vazgeçen olarak da kullanılan bir kelimedir. Bu teslimiyet Allah'a olan sevgi ile muhabbetin ifadesidir. Bu kalpte Allah sevgisinin keşfine doğru giden samimi bir yolculuktur. Kuranda el Afüv isminin geçtiği ayetleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Bunlar, Nisa suresi 43., 99. ve 149. ayetleri, Hacc suresi 60. ayet ve Bakara suresi 52. Ayettir.

· Düğünden önce - Herkesi affetmek için

· Düğünden sonra - Günlük işlerde sıkışıklık yaşamamak için

· İletişim: Hayırlarda yarışırken toplumdan kopmamak için

· Durum: Duada sevap görmek
Sonuç: Görsel algında yanılmamak
· Er Rauf - Her şeyin bir çaresi olduğunu unutmamak için - dünyada da mutluluk için

· Er Rauf esması merhamet eden acıyan demektir. Er Rauf esması ise Allah'ın kullarına merhamet eden ve onların günahlarını örterek kullarını affeden ve affetmeyi seven bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Re'fet kökünden türemiş olan Er-Raûf isminin anlamı farklı olarak birçok kez açıklanmıştır. Er-Raûf isminin anlamı aşağıda sizlere açıklanmıştır.

· - Kullarına acıyan ve şefkat ile muamele edendir.

· - Rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır.

· - Merhametinden dolayı kullarının kusurlarını örten ve günahlarını bağışlayandır.

· Allah, kullarına şefkatlidir. Allah; kendisine karşı gelmemizden bizi sakındırması O'nun Er-Rauf oluşundandır. Bizi kendisine karşı gelmemizden sakındırması ise ancak ilahi vahiyle mümkündür. Bundan dolayı Kur'an Er-Rauf olan Allah'ın kullarına bir şefkatinin bir meyvesidir.

· Düğünden önce - Kurduğun düzenin bozulmaması için.

· Düğünden sonra - Doğru mesleği seçmek için...

· İletişim: Ansızın gelen bir zenginliktense lüksü hayatına zarafetle katmak için

· Durum: Herkesi anlayışla karşılamak
Sonuç: Fazla detaya bakmamak
· Malikül Mülk - Mal ve mülkünün güvenliği ve evindeki huzur için - dünyada da mutluluk için

· Malikül Mülk Allahu Tealanın mülkün ebedi ve tek sahibi olduğunu dilediğini var eden dilediğini yok eden dilediğini zengin dilediğini yoksul eden varlığın tek sahibi olduğu anlamına gelmektedir. Malikül Mülk esması Allahın iradesine kimsenin müdahale edemediği her şeyin tek sahibi olduğunu anlamına gelmektedir. Malik ismi Arapça kökenli bir isimdir. Ayrıca Malik kelimesi Mülk kelimesinin mastar hali olarak

geçmektedir. Bu ismin pek çok anlamı bulunmaktadır. Mal sahibine Malik denmektedir. De ki: 'Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. ' (Ali İmran 26) Malikel Mülk ne zaman okunur? Mal ve kazanca zarar gelmemesi için okunur.

·

· Düğünden önce - Ev yaşamında rahatlık için.

· Düğünden sonra - Ev hayvanları için

· İletişim: Kolaya kaçmayıp çalışmak için

· Durum: Felaket habercisi olmamak
Sonuç: Kendini kaybetmemek
· Zul Celali vel ikram - Komşularınla iyi geçinmek için - dünyada da mutluluk için

· Sözlükte “azamet sahibi ve yüce olmak” anlamındaki celâl ile “cömert ve merhametli, asil ve şerefli olmak” mânasındaki keremden türeyen ikrâm kelimelerinin başına zû (sahip) getirilmesiyle meydana gelen bir terkip olup “azamet ve kerem sahibi” demektir. Bu isim Kur’an’da iki yerde geçer (er-Rahmân 55/27, 78). Bunların ilkinde rab kelimesine muzaf olan “vech”in (Allah’ın rızası, bizzat kendisi) sıfatıdır; burada, yeryüzündeki her canlı yok olurken azamet ve kerem sahibi rabbin zâtının bâki kalacağı ifade edilir. İkincisinde terkip rabbin sıfatı konumundadır ve ilkinde olduğu gibi, “Azamet ve kerem sahibi olan rabbinin adı yücelerden yücedir” mânasına gelmektedir.

·

· Düğünden önce - Mevkii sahibi olmak için.

· Düğünden sonra - İtibar için

· İletişim: Hayvanların da hisleri olduğunu unutmamak için

· Durum: Yaygın kanıyı lehine çevirmek

·Sonuç: Suçlanmamak ve eziyet görmemek
· El Muksit - Her şeyde olan hayrı görmek için - dünyada da mutuluk için

·

· Allah'ın 99 güzel isimlerinden birisidir El-Muksit; adil olan, her işi birbirine denk olan, birbirine uygun yapan, her işini yerli yerinde yapan anlamına gelmektedir. El Muksit isminin anlamına bakacak olduğumuzda; hükmünde adil ve insaflı olan, haksızlıkları düzelten, adaletten şaşmayan, haksızlıkları düzeltip hakkı olana hakkını veren anlamlarında kullanılan bir isimdir. Bu isimle birlikte 99 ismin de anlamı sadece Allah'a aittir. El-Muksit anlamı oldukça fazladır. Dini anlamda düşündüğümüzde; Allah, Muksit ismiyle adaleti tesis ve temin etmektedir. Bunun yanında en üstün adalet ve merhamet sahibi olan Allah, zerre kadar da olsa haksızlığa uğratmaz. Kullarına tam adalet ve merhamet üzere muamele etmektedir. Sözlükte “âdil olmak” anlamındaki kıst kökünün “if'âl” kalıbından türemiş bir sıfat olan muksıt “adaletle hükmeden, âdil” demektir. Muksıt ismi Kur'an'da Allah'a nisbet edilmemekle birlikte “kıst” ve “iksât” kavramları zât-ı ilâhiyyeyi niteleme çerçevesinde kullanılmaktadır.

·

· Düğünden önce - Eğlenceyi de tatmak için.

· Düğünden sonra - Suçluluk hissinden kurtulmak için...

· İletişim: Aşktan asla ödün vermemek için

· Durum: Duygu sömürüsüne maruz kalmamak

·Sonuç: Çok eğlenip çok çalışmak
· El Cami - Tedbirli olmak için - dünyada da mutluluk için

· Allah, ahiret gününde insanları bir araya getirecek ve onları dünyada yaptıklarından hesaba çekecektir. El Cami Arapça Cemea isminden türemiştir. Mükemmel olan her şeyi sıfat olarak kendinde bulunduran, ruhu ve bedeni bir araya getiren, dostları ve kalpleri birleştiren demektir. El Cami esması Allah’ın istediğini istediği yerde bir araya getirme, toplama ve yaklaştırma kudretini anlatmakladır. Kıyamet günü geldiğinde ‘O’ tüm kullarını toplayacak olandır. Allahu Teala birbirine benzeyenleri bir arada toplayandır. İnsanları da yerkürede bir araya toplamıştır. Birbirine benzemeyenleri bir araya toplayandır. Ayı, yıldızı, güneşi, gökleri, hayvanları, havayı, bitkileri toplayandır.

· Düğünden önce -Kavga ve tartışmada kaybetmemek için.

· Düğünden sonra - Oruç tutmak için

· İletişim: Boyun eğmek zorunda kaldığın durumlarda kendine sırdaş kalabilmek için

· Durum: Yanlış varsayımlara kapalı olmak

·Sonuç: Kışkırtmalarla baş etmekte zorlanmamak
· El Ganiyy - Hayırlarda yarışmak için - dünyada da mutluluk için

· Genel olarak hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanında herkesin her zaman kendisine muhtaç olacağını da belirtmektedir. Sonuç olarak El Ganiyy ismi, gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan olarak kullanılmaktadır. Gani, Arapça kökenli Gına sözcüğünden türetilmiştir. Gına, hem zengin olmak hem de kimseye muhtaç olmamak anlamına gelir. 99 isimden biri olan El- Ganiyy ise Allah'ın hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyaç duymaması, kendiliğinden var olması demektir. Bu anlamların hepsi Allah'a aittir. El-Ganiyy anlamı, zatı ile zengin olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, zatı ile zengin olan, gerçek manada zengin olan olarak geçmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'in on sekiz âyetinde geçen ganî ismi, iki yerde herhangi bir terkip oluşturmadan tek başına (ganiyy-i mutlak) kullanılmıştır.

·

· Düğünden önce - Karne sevinci için.

· Düğünden sonra - Gerçek ihtiyacını anlamak için...

· İletişim: Sessizliğin içinde ilahi adaleti bulabilmek için

· Durum: Karşı cinsle mesafeli olmak

·Sonuç: Sürekli Allah'tan yardım dilemek
· El Mugni - Başkalarına fazla aldırmamak için - dünyada da mutluluk için

·

· El Muğni esması zenginlik veren dilediğini zengin eden anlamına gelmektedir. El Muğni esması Allahu Telanın dilediğini zengin dilediğini fakir kıldığını ve tüm bunların imtihan olduğunu belirtmektedir.3 El muğni; istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden anlamına gelmektedir. Buradan da görüldüğü gibi Allah'a özel bir sıfattır. Bu ismin, ism-i şerifi sıfat olarak kullanımında ise maddi ve manevi olarak zengin kılan, ilim ve Kur'an bilgisi veren, her türlü ihtiyaçları karşılayan anlamları da vardır. Kökeni Arapça olan bu kelime, gınâ kökünden türemiştir. Allah, Muğni isminin tecellisi olarak insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılar ve onlara zenginlik verir. Bu bağlamda özetle El-Muğnî anlamı; zengin eden, müstağni kılan, dilediği kulun her ihtiyacını veren olarak belirtilebilir. El-Muğnî Anlamı Nedir? Allahu Teala, dilediği kulunun tüm ihtiyaçlarını karşılayandır. Fa

enginleştirme yetisine sahiptir. Kanaat duygusu ile beraber lütfetmek suretiyle kullarını zenginliğe eriştir.

·

· Düğünden önce - Ev kurmak için.

· Düğünden sonra - Kararlılıkla yol almak için...

· İletişim: Özel ve mahrem hayatının yıpratılmaması için

· Durum: Baş ağrısı çekmemek

·Sonuç: Sorunlara maruz kalmamak
·

· El Mani - İki kere düşünüp davranmak için - dünyada da mutluluk için

·

· Mâni' kelime anlamı itibariyle; dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyen; kötü şeylere engel olan anlamına gelmektedir. Allah Teâlâ, bazı isteklerin gerçekleşmesine izin vermez. Bütün isteklerimiz, Allah'ın dilemesi ve takdiriyle gerçekleştiğine işaret edilir. Allahu Teala, sevdiği kulları korur gözetir ve onların günah işlemesine mani olur. Takva sahibi kullar da Allah'ın ayetleriyle haram kıldığı şeylerden uzak durur ve hep salih amel işlemeye çalışır. El- Mani, Allah'ın hem dünyada hem de ahirette kullarını koruyup gözetmesi, haksızlığa ve fitneye engel olması demektir. Kur-an'da 4 surede el-Mani ismi geçmektedir.

·

· Düğünden önce - Boşanmak için.

· Düğünden önce - Herkese doğru hitap etmek için...

· İletişim: Kaygılarının başına gelmemesi için

· Durum: Şımarıklığı abartmamak

·Sonuç: Ev halini huzurla beslemek
· Ed Darr - Kötü şeylerden vazgeçmek için - dünyada da mutluluk için

·

· Arapçada Darra kelimesi eziyet, üzüntü kaynağı, şiddetli azap anlamına gelir. Bu kelimeden türeyen darr, zarar vermek, ziyana uğratmak manasında kullanılır. Allah'ın 99 isminden biri olan Ed- Darr ise dilediğini musibete uğratan, muhtaç duruma getiren

ve keder veren demektir. Ed Darr ismi genellikle zarar veren anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanında Ed Darr isminin belirli zikir günleri ve zikir saatleri bulunmaktadır. Yapılan zikirler sayesinde insanı birçok fazilet beklemektedir. Ed Darr Arapça kökenli bir isim olup Kur'an'da Yasin suresinde geçmektedir.

·

· Düğünden önce - Şeytana uymamak için.

· Düğünden sonra – mide bulantısını geçirmek için

· İletişim: Toplumda bilir kişi rolüyle yıpratılmamak için

· Durum: Tüm sınırlarını korumak

·Sonuç: Asla doğru bildiğinden şaşmamak
· En Nafi - Kültür seviyene uygun kişilerle karşılaşmak için - dünyada da mutluluk için

·

· Esma-ül Hüsna diye bilinen bu isimlerden "En-Nafi", fayda veren şeyleri yaratandır. Allah, sürekli fayda veren ve yarar sağlayan şeyleri yaratan güçtür. En-Nafi istediği kuluna fayda ve yarar sağlayandır. En-Nafi esmasının Türkçe anlamı şöyledir; sürekli yaratan, yaratmasında hikmetler bulunan. Sözlükte "fayda vermek" anlamındaki nef' kökünden türeyen nâfi' kelimesi "fayda veren" demektir. Fayda veren, zarar vermeyen anlamlarına gelir. Mahlukata hayır ve faydalı şeyler yaratan anlamına gelir.

·

· Kur-an'da "Allah'tan başka size fayda ve zarar verecek yoktur" anlamında birçok ayet olduğu bilinmektedir. "Hayır ve şer Allah'tandır." İfadesi de bu ismi işaret etmektedir. En-Nâfi ve Es-Dâr esmasının ıstılah anlamları da olduğunu belirtelim.

·

· Düğünden önce - Yaratıcı işlerde güven duygusu için.

· Düğünden sonra - Ailede huzur için

· İletişim: Zarif ve güzel olan her şeyi ve kendine yakışanı bulmak için

· Durum: Umudunu hayata yansıtmak

·Sonuç: Coşkuyla hayatı kutlamak
· En Nur - Güzelliği görmek için - dünyada da mutluluk için· En Nur isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. En Nur ismi, Arapça kökenli olup iyi anlamda pek çok anlamı bulunmaktadır. Bütün alemleri aydınlatan, yol gösteren, nurlandıran, açığa çıkaran, sonsuz, sınırsız ve sönmeyen nur sahibi anlamlarına gelir. Buradan da görüldüğü gibi Allah'a özel bir isimdir. En-Nûr anlamı ayrıca alemleri nuru ile nurlandıran, dalalette olanları hidayetiyle irşat eden, gökyüzünde ay ve güneşi nuruyla aydınlatan, gönüllere ve kalplere nur yağdıran, karanlıkta olanı açığa çıkaran anlamlarıyla da karşımıza çıkmaktadır. En Nur, yol gösteren nurlandıran anlamında kullanılmaktadır.

·

· Düğünden önce - Güzellik için.

· Düğünden sonra - Hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmamak için...

· İletişim: İspat ettiklerinin kendi hayrına olması için

· Durum: Kaybetmemek. Bulmak.

·Sonuç: Reddedilmeyen bir sadakat bulmak
· El Hadi - Kendi yolunda yürümek için - dünyada da mutluluk için

·

· El- Hâdî her şeye istikamet kazandıran, yön veren, yol gösteren, doğru yola ulaştıran, hidayet veren şeklinde açıklanmaktadır. El- Hâdî Ne Demek? El- Hâdî yol gösteren, yön veren, doğru yola ileten demektir. Allah'ın yol gösterici ve dilediği kulunu doğru yola iletme kudretine sahip olduğunu belirten esmasıdır. El Hadi hidayete ulaştıran doğru yola ileten anlamına gelmektedir. El Hadi esması ise Allahu Tealanın dilediğini hidayete erdiren doğru yola ileten anlamına gelmektedir. Allahu Teala af ve mağfiret eden ve kullarını hidayete erdirendir. Allah' a kendisi ve sevdiklerini doğru yola iletmesini, doğru yolda sabit kılmasını ve işlerinde yön gösterici olması yönümde dua edilmektedir. Allah bu ismi ile zikredildiğinde ise kişiye yol göstermekte, hayır olan yola iletmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de Resûl-i Ekrem'e hitaben, “Şüphe yok ki sen doğru bir yolu göstermektesin” (eş-Şûrâ 42/52) denilmekte, ayrıca onun hâdînin temel anlamlarından birini oluşturan bir dâî (Allah davetçisi) olduğu da (el-Ahzâb 33/46) ifade edilmektedir.

·

· Düğünden önce - Trafikte sorun yaşamamak için.

· Düğünden sonra - Yüksek konsantrasyon için...

· İletişim: Doğruyu anlamaya çalışırken cevaplarının elenmemesi için

· Durum: İdeal kiloda kalmak

·Sonuç: Sakıncalı işlere karışmamak
· El Bedi - Objektif olmak için - dünyada da mutluluk için

·

· Bedî' kelimesinin sözlük anlamı “örneksiz ve modelsiz olarak bir şey icat eden, örneği ve modeli olmadan yaratılmış olan” demektir. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de, “O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır” (el-Bakara 2/117) meâlindeki âyette yer alan bedî' bu mânayı ifade etmektedir. El Bedi, Allah'ın 99 isminden biridir. Bu bağlamda Allah'ın belirli bir özelliğini ve insanlar üzerindeki etkisini göstermektedir. El-Bedî anlamı; emsalsiz, benzersiz, misalsiz, örneksiz, hayret verici alemler yaratan, eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen olarak geçer.

·

· El Bedi ismi kısaca her şeyi en güzel ve benzersiz şekilde örneksiz yoktan yaratan anlamlarına da gelmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi El Bedi ismi Allah'a özel bir isimdir.

·

· Düğünden önce - Düşüncelerinle kendinin ve toplumun gelişimine katkı için.

· Düğünden sonra - Duaların kabulü için

· İletişim: Faydasız işlerden yüz çevirmek için

· Durum: Hoşgörüyle taviz vermemek

·Sonuç: Yanılgıya düşmemek
· El Baki - Sırlarının gizli kalması için - dünyada da mutluluk için

·

· El-Baki; O'nun varlığının sonu yoktur, varlığı ebedidir. Daimi ve ebedi olandır. Varlığının sonu olmayan. Yarattıklarının dışında tek baki olandır. El-Baki sıfatı Allah'ın zati sıfatıdır. Sadece Allah'a mahsustur ölümsüzlük sıfatı. Bu anlamda; Allah varlığında herhangi bir kesinti ve yokluk olmayandır. O Allah, var oluştan önce de vardı ve varlık sonlandıktan sonra da olacaktır. Varlığının sonu olmayan, sonsuz. "...sizin yanınızdakiler tükenir.. Allah'ın katındaki ise bakidir. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz..." ( Nahl Suresi, Ayet 96 )

·

· Düğünden önce - İnsanlar arasında Allah'ı övmek için.

· Düğünden sonra - Sözünde durmak için...

· İletişim: Dünya güzeli olsan da kültürlü olmak için

· Durum: Dinin tüm gereklerini yaşamak

·Sonuç: Kızmadan küsmeden yaşamak
· El Varis - Manevi mutluluk için - dünyada da mutluluk için

·

· El-Vâris anlamı, mülkün gerçek sahibi olan, mevcut olan her şeyin mutlak sahibi ve hakiki maliki anlamına gelmektedir. Aynı zamanda tüm varlıkların gerçek ve tek sahibi de denilebilir. Veraset Kökünden türemiş olarak öne çıkan El-Vâris, aynı zamanda el-baki ismi ile aynı anlama gelmektedir. Ölümsüz hayat sahibi olan, kuralları ve nimetleri ile beraber zatı daim olan anlamları üzerinden ifade edilmektedir. - Ölümsüz, daim ve kalıcı olan,

· - Yeryüzünde ilk olan ve en son kalacak olan,

· - Her şeyini sahibi ve varisi

·

· Düğünden önce - Miras konusunda sorun yaşamamak için.

· Düğünden sonra - Koordinasyon, organizasyon ve iş takibi ile kontrol gerektiren durumlar için...

· İletişim: Başarının ardındaki insanlara ulaşmak için

· Durum: Zerre kadar haksızlığa uğramamak

·Sonuç: Güvenli yerlere gitmek
· Er Reşid - İyi amaçlarına ulaşacağını görmek için - dünyada da mutluluk için

·

· Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “doğru yolu bulup onda sebat etmek” anlamındaki rüşd (reşed, reşâd) kökünden türemiş bir sıfat olan reşîd kelimesi

“doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek çağa giren” demektir. Er Reşit esması Allahu Teala’nın doğru ile yanlışı birbirinden ayıran özellikte olduğu anlamına gelmektedir. Er Reşit esması ile Allah’ın dilediğini iyiliğine ulaştıran olduğunu ifade etmektedir. Er Reşit esması Allahu Tealanın kullarını mutluluğa ve huzura ulaştıran onların iyilikle kötülüğü ayırt etmelerini sağlayan olduğu anlamına gelmektedir. Er Reşit esması kullarının iyiliği için onları hem dünyada hem de ahirette iyiliğe ulaştıran yaratan anlamına gelmektedir. Kur'an'da reşîd ismi yer almakla birlikte zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmemiştir. Bunun yanında dört âyetin birinde rüşd (el-Enbiyâ 21/51), üçünde reşed kelimesi Allah'a izâfe edilmiştir (el-Kehf 18/10, 24; el-Cin 72/10). Ayrıca “Allah kime hidayet verirse o hakka ulaşmıştır.

·

· Düğünden önce - Kaygıyı azaltmak için.

· Düğünden sonra - Yaşam kalitesinden ödün vermemek için...

· İletişim: Selamlaşırken iyi bir iletişim için

· Durum: Zenginliği hayra yormak

·Sonuç: İslamın ve imanın şartlarına uymak
· Es Sabur - Her şeyin bir sonu olduğunu düşünmek için - dünyada da mutluluk için

·

· Esma-i Hüsna içerisinde Allah'ın 99 adet ismi yer almaktadır. Bu isimlerden biri de “çok sabırlı” manasına gelen Es-Sabur esmasıdır. Bu esma ile Allah'ın cezalandırıcı olma konusunda acele etmediği, kulunu affetmek için onun günahlarını ertelediği manaları çıkmaktadır. Es Sabur çok sabırlı demektir. Es Sabur esması Allahu Tealanın kullarını hemen cezalandırmayan tövbe etmeleri için onlara zaman tanımasını ifade etmektedir. Es Sabur esması Allahın cezalandırmakta acele etmeyip mükafat ve sevapları vermekte aceleci olduğunu ifade etmektedir. Bakara Suresi, 45. ayet: Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük)dır.

·

· Düğünden önce - Hapse girmemek için.

· Düğünden sonra - Ayıp etmemek için

· İletişim: Herkese aynı duygularla yaklaşamayacağından emin olmak için, anlaşılmak için

· Durum: Peygamberlerle dost ve sırdaş olmak

·Sonuç: Görgü kurallarına uymak

Yorumlar (0)

İçeriği Paylaş

Arkadaşını davet et
Adınız Soyadınız:
Arkadaşınızın e-mail adresi:

Popüler Yazarlar
   YazarPuan
1 .. .. 7005
2 Eyyup AKMETİN 5241
3 Firari Fırtına 4975
4 Mustafa Ermişcan 4420
5 Hasan Tabak 4098
6 Nermin Gömleksizoğlu 3696
7 Ömer Faruk Hüsmüllü 3646
8 Uğur Kesim 3448
9 Sibel Kaya 3398
10 Enes Evci 3073

Bu Nedir? - En Popüler 100 Yazar
Özgür Roman

Romanlar- Hikayeler - Denemeler - Senaryolar - Çocuk Kitapları - Şiirler - Günlükler - Yazarken - Röportajlar - Forum - Biz Kimiz? - RSS

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı:757 
 Özgür Roman üyelik sözleşmesi için tıklayınız 

© Özgürroman 2008 - 2011 - info@ozgurroman.com